Çocuk ve Ergenlerde Uyku ve Uyku Bozukluklarına Yaklaşım kitabımız yayında!

Çocuk ve Ergenlerde Uyku ve Uyku Bozukluklarına Yaklaşım kitabımız yayında!


Yaşam Boyu Norögelişimsel Bozuklukları kitabımız çıktı

Yaşam Boyu Norögelişimsel Bozuklukları kitabımız çıktı


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kitabımız Çıktı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kitabımız Çıktı

 


YENİ KİTABIMIZ ÇIKTI

Çocukların Gözünden EMDR' kitabımız ülkemizin ilk özgün çocuklarla EMDR kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye'de böyle bir ilke imza atmaktan dolayı gururluyuz. EMDR alanında bilgi edinmek isteyen uzman ve ebeveynlerin okumasını tavsiye ediyoruz.

Yıl: 2020 Haziran


Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu

Adı : Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu

Açıklama: DEHB tanısı çocuk ve ergenlerde Çocuk psikiyatristi, erişkinlerde Erişkin Psikiyatristi tarafından konur. Hiçbir test, beyin görüntüleme yöntemi veya psikolojik test DEHB tanısı koydurmaz. Olguların mental kapasitesi ve akademik başarısı arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi ve öğrenme bozukluğuyla ayırıcı tanı yapılması bakımından zeka testleri yararlı olabilir. Normları belirlenmiş çeşitli dikkat testleri de tanı koydurucu olmamakla beraber tanıda ve tedavinin izleminde yararlı olabilir. DEHB değerlendirmesinde olgunun kendisi, ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından bazı ölçeklerin kullanılması ise çoğunlukla oldukça yararlıdır. Bu tür ölçekler önemli bir zaman ve maddi kayba neden olmadan olguların psikiyatrik değerlendirilmesinde ve DEHB tanısına yardım konusunda kullanılabilirler.


Günümüzde Anne Baba Olmak

Adı : Günümüzde Anne Baba Olmak

Değişen zaman... Değişen çocuklar... Değişen sorunlar... ve yeni yaklaşımlar

"Televizyon ve bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyor."

"Öğütlerimiz bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor."

"Biz çalışıyoruz, yaz tatili boyunca çocuk ne yapacak?"

"Her istediğini yapıyoruz, ama neden okulda başarısız oluyor?"

Yukarıdaki şikâyet ve soruların çoğu, dünün değil, bugünün anne babalarına ait. Zaman değişiyor, olanaklar artıyor; buna paralel olarak çocukların sorunları da değişiyor. Ve anne babalara bu sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar gerekiyor.

İşte bu gerçeklikten yola çıkan Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, "Eskiye göre yaşam o kadar hızlı akıyor ki bu kitap, günümüz gerçeklerine uygun bir kılavuza ihtiyaç olduğu düşünülerek yazıldı" diyor ve günümüzün anne babalarına, çocuk yetiştirmenin temel prensiplerini hatırlatan ve sorunlara farklı bir açıdan bakmalarını sağlayan eşsiz bir rehber sunuyor.


Dikkat Eksikliği

Adı : Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

İlk Basım Tarihi : 2008

Sayfa Sayısı: 220

Yayınevi: Doğan Egmont Yayımcılık

Baskı Sayısı : Doğan Egmont Yayımcılıkta  2015 Haziran ayında toplam 16 baskı yapılmıştır.

Açıklama : Yolu herhangi bir nedenle dikkat eksikliği hiperaktiviteden geçen okurlar için iyi bir haberimiz var. Dikkat Eksikliği hiperaktivite çok iyi bir bozukluktur. Eğer ciddiye alınıp doğru tedavi edilirse normal bir çocuk, ergen veya erişkin ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan biri arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. DEHB tedavisinde de başarıyı gerektiren çok önemli iki nokta vardır: erken tanı ve bilinçli olmak.


Mutlu Çocuk Mutsuz Çocuk

Adı : Mutlu Çocuk Mutsuz Çocuk

İlk Basım Tarihi : 2004

Baskı Sayısı : İlk Basım 2004 Remzi Kitapevi İstanbul. 2006 3. Basım Remzi Kitapevi. Genişletilmiş yeni basım, 1. basım Mart 2009, Doğan Egmont Yayımcılık, 4. Basım Mayıs 2014. (Kitap orijinal basım ve gözden geçirilmiş basım olarak toplam 7 baskı yapmıştır). 

Açıklama: Çocuklarımızın mutluluğu biyolojik, psikolojik, çevresel, toplumsal ve kültürel etkenlere bağlıdır. Özellikle olumsuz dış etkenlerin bazılarına müdahale edip değiştirebilmekse ebeveynlerin elindedir. Bu kitap anne ve babalara sesleniyor; çocuklarının mutlu olabilmesi için neler yapabileceklerini anlatıyor.


Anne-Baba ve Eğitimciler İçin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Adı : Anne-Baba ve Eğitimciler İçin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

İlk Basım Tarihi : 1999

Baskı Sayısı : Anne Babalar ve Öğretmenler için Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Gendaş Yayınevi, İstanbul, 1. Basım Şubat 1999, 16. Basım Nisan 2008 Gendaş Yayınevi. Genişletilmiş yeni basım, Pupa Yayınları 5. Basım, İstanbul 2014. (Kitap orijinal basım ve gözden geçirilmiş basım olarak toplam 21 baskı yapmıştır).

Açıklama : Bu kitapta hastalığın oluşum nedenleri, belirtileri, uzun dönemde nasıl bir gidiş izlediği, diğer hastalıklarla ilişkisi ve tedavisi, yapılan araştırmaların ışığında anlaşılır bir dille okuyucuya aktarılıyor.


Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Adı : Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

İlk Basım Tarihi : 2010

Baskı Sayısı : 3 baskı

Açıklama : Bu kitapta erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu konusundaki güncel bilgiler olabilen en özet biçimde yer alırken, tanı algoritması ve tedavi örnekleriyle kullanım kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır.