Geçmiş yıllarda DEHB’nin ergenlik dönemi ve erken erişkinlikte sonlanacağı düşünülmekteydi. Ayrıca Ritalin ve diğer uyarıcı ilaçların ergenlikle beraber etkinliğini yitireceğine inanılırdı. Ancak günümüzde yapılan oldukça geniş kapsamlı bilimsel araştırmalarda DEHB’nin pek çok çocukta, ergenlik ve erişkinlik dönemine kadar devam ettiği görülmüştür.

Diğer yandan ergenler ve erişkinlerle yapılan ilaç çalışmalarında Ritalinin bu yaş gruplarında çocuklardaki kadar etkin olduğu gösterilmiştir. Kısacası Ritalinin etkinliği ergenlik dönemiyle beraber sonlanmamakta, devam etmektedir.