Ritalin kötüye kullanılma potansiyeli olan bir ilaç olduğu için kontrollü bir biçimde, kırmızı reçeteyle satılmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi Ritalin kullanımı sonrasında bağımlılık gelişip gelişmediğini merak etmektedir.
Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel araştırmalarda doktor kontrolü altında DEHB tedavisi için Ritalin kullananlarda bağımlılık gelişmediği gösterilmiştir. Bununla beraber tedavi edilmeyen DEHB tanılı bireylerin normallerden daha yüksek alkol-madde bağımlılığı riski taşıdıkları gösterilmiştir. Yani doktor kontrollünde sürdürülen Ritalin tedavisi bağımlılığa yol açmadığı gibi bağımlılık riskini de engelleyebilmektedir.