Ritalin tedavisine başlamadan önce hangi incelemeler yapılacağına bireysel bağlamda karar verilir ve her psikiyatri kliniğinin bu konuda farklı bir yaklaşımı olabilir. Amerikan Psikiyatri Birliği ek bir psikiyatrik veya tıbbi hastalığı olmayanlarda Ritalin tedavisine başlanmadan önce şu incelemelerin yapılmasını uygun görmektedir:

  • Çocuk doktoru tarafından son bir yıl içerisinde yapılmış olan bir muayene
  • Tansiyon ölçümü ve nabız sayısı
  • Boy ve kilo ölçümü