Ritalin tedavisi sırasında görülebilen ağır yan etkiler arasında psikoz ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklar, allerjik reaksiyonlar ve saç dökülmesi sayılabilir.

Ancak bu yan etkiler düzenli kontrol edilen olgularda hemen hiç görülmemektedir veya oldukça nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin 40-50 yıldır tüm dünyada milyonlarca kişi Ritalin kullanmasına rağmen Ritalin kullanımı sonrası psikoz geliştiği bildirilen 20-30 olgu bildirilmiştir.