DEHB tedavisinde çok çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu güne kadar yapılmış olan çalışmalarda tedavide en etkin olan ilaç grubunun uyarıcı (stimulan) ilaçlar olduğu gösterilmiştir. Bu ilaçlardan sadece Ritalin (Metilfenidat) ülkemizde bulunmaktadır ve kırmızı reçeteyle satılmaktadır.

Diğer sık kullanılan ilaçlar arasında depresyon tedavisinde de kullanılan İmipramin (Tofranil), çeşitli psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan Risperidone (Risperdal) ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan Klonidin (Katapres) sayılabilir.