DEHB birçok belirti grubunu içerdiği ve bazı psikiyatrik bozukluklarla sık olarak birlikte görüldüğü için bazı psikiyatrik bozukluklarla karışabilmektedir. Bunlar arasında Öğrenme Bozuklukları, Zeka Geriliği, Manik-Depresif Bozukluk, Uyum Bozukluğu, Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozukluğu en sık görülenlerdir. Ancak Çocuk Psikiyatrisi kliniklerinde DEHB ve bu psikiyatrik bozukluklara çok sık olarak rastlandığı için genellikle iyi bir psikiyatrik değerlendirme ve öykü alınarak doğru tanı konulabilmektedir. Aşağıda belirtilen genel prensipler doğru tanı konulmasında yardımcı olabilmektedir:

Öğrenme Bozukluğu genellikle çocuğun okuma, yazma veya matematik gibi bir alanda zeka düzeyinin altında başarı göstermesidir. Buna karşın DEHB olan çocuklarda ise öğrenme ve okul başarısında genel bir etkilenme söz konusudur.

Zeka Geriliği olan çocuklarda DEHB’ye sık olarak rastlanmaktadır. Ancak DEHB olmadığı halde kendi kapasitesinin üstünde veya altında bir eğitim alan Zeka Geriliği olan çocuklarda DEHB belirtilerine rastlanabilir.

Manik-Depresif Bozukluk ve DEHB’nin belirtileri birbirleriyle benzerlikler gösterebilmektedir. Ancak temel farklılık DEHB’nin çocukluktan beri var olan ve süregen bir sorun olması, Manik-Depresif Bozukluğun ise dönemsel özellik göstermesidir.

Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu DEHB ile çok sık olarak birlikte görülebilmektedir. Ancak bu bozuklukların tek başlarına görülebildiği durumlar da söz konusudur. Tablo-1, 5 ve 6’da görülebileceği gibi bu bozuklukların belirtileri birbirlerinden farklılıklar göstermektedir.

Madde kullanan çocuk veya gençler madde etkisi altındayken DEHB’ye benzer belirtiler gösterebilirler. Ancak madde kullanmadıkları dönemde kolaylıkla doğru tanı konabilir.

Çocuğumun DEHB olması onun zekasında bir sorun olduğunu veya ileride olabileceğini düşündürür mü ?
Hayır. DEHB olan bireylerin normal toplumla karşılaştırıldığında daha düşük zekaya sahip olduklarını gösteren herhangi bir bulgu yoktur. Her düzeyde zekaya sahip insanlarda DEHB görülebilir. Thomas Edison gibi birçok başarılı insanın DEHB olduğu düşünülmektedir. Ayrıca DEHB tanılı bireylerin yaratıcı bir doğaya sahip oldukları da öne sürülmektedir.