DEHB’nin nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemesine karşın bazı etkenlerin bu hastalığın oluşumunda yer aldığı bilinmektedir. Bu etkenler arasında en çok araştırılmış olan kalıtımdır. DEHB tanısı konan çocuk ve gençlerin ailelerinde DEHBlu kişiler genel toplumdan çok daha sıktır. Ayrıca antisosyal davranış, Alkol-Madde Kullanım Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu ve Depresyon yakınması olan bireyler DEHB olan çocukların ailelerinde daha sık olarak bulunmaktadır.

DEHB bulunan bireylerin beyinsel incelemelerinde, beynin ön tarafında kanlanmada, glukoz (şeker) kullanımında ve nörokimyasal maddelerde normal bireylerden bazı farklılıklar olduğu görülmüştür. Diğer yandan huzursuz ve karışık ev ortamının da DEHB belirtilerini başlatabildiği veya arttırabildiği düşünülmektedir..

Sonuç olarak DEHB’nin oluşumundan tek bir etkenin sorumlu olmadığı, biyolojik, yapısal ve çevresel birçok etkenin biraraya gelmesiyle oluştuğu görülmektedir.