DEHB tanısı alan çocuk ve gençlerin oldukça büyük bir bölümünde davranış ve öğrenme sorunlarına rastlanmaktadır. Bu davranış sorunları bazen saldırganlık-yıkıcılık, sinirlilik ve huysuzluk diye nitelendirilebilecek tek bir özellik olabileceği gibi, ek bir psikiyatrik tanı konabilecek kadar ağır da olabilir. Eşlik eden hastalıklar arasında Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu en sık rastlananlardandır. Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu belirtileri Tablo-5 ve 6’da belirtilmiştir. Ayrıca DEHB tanılı çocuklarda Öğrenme Bozukluklarının da çok sık görüldüğü bilinmektedir.