Hayır. Bir kişinin DEHB tanısı alabilmesi için DEHB belirtilerinin yedi yaşından önce başlamış olması ve bu belirtilerin en az altı ay süresince devam ediyor olması gereklidir. Diğer bazı psikiyatrik hastalıklarda ve stresli durumlarda geçici sürelerle DEHB belirtileri görülebilir. Ancak bu nedenle DEHB tedavisi başlanmaz.