EMDR

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), kişinin özel bir protokol ve beyine çeşitli şekillerde verilen çift taraflı uyaran yardımı ile stres yaratan olaya odaklanmasını gerektiren bir tekniktir. EMDR yaklaşımına göre travmatik yaşantı ile ilgili anılar bellekte uygun olmayan şekilde depolanır. Bu şekilde depolanan anılar işlevsel olmayan tepkilerin verilmesine yol açar. EMDR; değişmeden/işlenmeden görüntü, düşünce, duyum gibi ilk hali ile depolanmış travmatik anıların yeniden işlenmesini sağlar. Bu donmuş haldeki verilerin bilgi işleme süreçlerinde yeniden harekete geçirilmesi ve işlenmesi ile travmatik anı uyum sağlayıcı bir çözüme doğru hareket eder. Stres yaratan uyarana karşı bir duyarsızlaştırma ortaya çıkar ve gelecekte daha iyi işlevsellik gösterilebilmesi için uygun tutum ve becerilerin yerleştirilmesi sağlanır.

İlk başlarda sadece yetişkinlerde kullanılan bu teknik çocuklarda da kullanılmaya başlanmıştır. Kliniğimizde EMDR terapisi sertifikası bulunan psikologlarımız bu konuda yardımcı olabilmektedir.

Kliniğimizde EMDR'nin kullanılabildiği alanlar:

 • Travma ve travmaya bağlı durumlar
 • Kayıp ve yas durumları
 • Kaygı durumları veya sınav kaygısı gibi spesifik durumlar
 • Öfke, üzüntü, korku gibi durumlar
 • Performans arttırma
 • Özgüven problemleri
 • DEHB'nin yarattığı olumsuz durumlar
 • Motivasyon
 • Bağlanma sorunları
 • Selektif Mutizm
 • Farkındalık yaratma