Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

BDT’nin temelinde yer alan Biliş kavramı, bir düşünce ya da algıdır. Diğer bir deyişle, bilişleriniz herhangi bir zamanda olaylar hakkında ne düşündüğünüzdür. Bu düşünceler zihninizde otomatik olarak akar ve nasıl hissettiğiniz üzerinde etkili olur. Yani duygularınız kendinize verdiğiniz mesajlardan doğar.

Aslında, duygularınız genellikle hayatınızda olanlardan çok nasıl düşündüğünüzle ilgilidir. Örneğin, burada yazılanları okurken okuduklarımızı bir değerlendirmeye ve yoruma tabi tutarız. Bu satırları okuyan kişinin ‘ çok iyi, benim aradığım tedavi türü bu’ diye düşündüğünü varsayalım, bu kişi kendisini mutlu ve hevesli hissedecektir. Başka bir kişinin ise yazılanları ‘iyi gibi görünüyor ama ben başaramam, bende işe yaramaz’ diye düşündüğünü varsayalım o zaman bu kişi kendisini karamsar ve isteksiz hissedecektir.

Bu satırları okuyan kişiler kendilerine göre değerlendirme ve yorum yaparlar ve sonuçta ortaya çıkan duygu ve davranış bundan etkilenir. Özetle, kişinin duygusal tepkisi doğrudan durumdan (buradaki durum yazıyı okumuş olmak) değil, durumla İlgili düşüncelerinden etkilenir. ‘OLAYLARI OLDUĞU GİBİ DEĞİL, OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜRÜZ’ .

Shakespeare ‘İyi ve kötü diye bir şey yoktur, düşünce onu öyle yapar’ (Hamlet, Oyun 2 ,Sahne 2)

Bilişsel Davranışçı Terapi dünyada en yaygın kullanılan ve üzerinde en çok araştırma yapılan psikoterapi yöntemidir. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin genel özellikleri altı başlık altında sıralanabilir. Bunlar;

Hastayla işbirliği esasına dayanan;

 

Hastaya yapılan değil hastayla birlikte yürütülen bir süreçtir

Bugüne odaklı;

  • Terapi şimdi ve burada olmaya odaklıdır
  • Geçmiş içerik katmak anlamında önemli

Sorun yönelimli;

  • Sorunlar sıralanır,
  • Sorunların birbirleriyle bağlantısı irdelenir,
  • Öncelik sırasına göre sorunların üzerinde çalışılır.

İşbirlikçi deneysellik;

  • Hastanın düşüncelerini hipotez olarak değerlendirip bir ekip olarak geçerliliğini sınanır.

Yapılandırılmış;

  • Süreç ve her seans kendi içerisinde yapılandırılmıştır.