Saldırganlık Ölçeği

Saldırganlık ile ilişkili dört alt kategoriyi (fiziksel agresyon, sözel agresyon, öfke ve hostilite) değerlendiren bir ölçektir.

Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği ailelere uygulanan Anne-Baba Formunun (ÇSÖ-ABF) geçerlik ve güvenirliği Elif Ercan ve arkadaşları (2015) tarafından yapılmıştır. (Ercan E, Ercan ES, Ardıç ÜA, Uçar S. . Anadolu Psikiyatri Derg. Online First: 01 Jul, 2015. Turkish. doi:10.5455/apd.180426)