Öğrenme Bozukluğu Envanteri

Öğrenme güçlüğü gösteren çocukları tanılamak için 8-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere uygulanan bir testtir. Öğrenme güçlüğü belirtileri ile ilgili bilgi verir ve alanında uzman bir psikolog tarafından yorumlanmaktadır