Yaşam kalitesi Ölçekleri

Bireylerin hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimlerini yansıtan bir ölçektir. Yaş gruplarına göre çocuk ve ergenlere uygulanmanın yanı sıra yetişkin formu da anne ve babalara uygulanmaktadır. Bireylerin amaçları, umutları, standartları ve endişeleri ile ilgili konularda bilgi verir.