İnternet Bağımlılığı Ölçeği

İnternet bağımlılığı son yıllarda hızla yayılmakta ve konuya ilişkin tanı ve tedavi tekniklerinin geliştirilebilmesi amacıyla çeşitli psikolojik faktörlerin etkileri araştırılmaktadır. Ölçek internet bağımlılık düzeyinin hakkında fikir veren ve bir ölçektir. Ölçek internet bağımlılık düzeyinin hakkında fikir veren ve bir ölçektir.