Sınav Kaygısı Envanteri

Sınav kaygısı ölçeği, 10 yaşın üzerindeki bireylere sınav kaygısının düzeyini belirlemek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.

Ölçekten çocukların genel sınav kaygısı, zihinsel tepkileri, bedensel tepkileri, yeterince hazırlanamamakla ilgili endişeleri, gelecekle ilgili endişeleri, kendisini nasıl gördüğüyle ilgili endişeleri ve başkalarının görüşlerinden etkilenme boyutları hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir.