Ercan Çocuklar için Depresyon Ölçeği

Ölçek, Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan tarafından geliştirilmiştir. Çocukların depresyon durumu ve genel ruh hali hakkında bilgi veren bu ölçek 22 sorudan oluşmaktadır ve aileler tarafından doldurulur.