Ercan Okul Öncesi Yıkıcı Davranış Bozuklukları Değerlendirme Ölçeği

Bu ölçek, Prof.Dr. Eyüp Sabri Ercan ve ark. tarafından 2005 yılında geliştirilmiştir. Çocukların okul öncesi dönemdeki davranışlarını değerlendirir ve bilgi verir. Ailelerin 10 soruluk bu envanteri çocuklarını yaşıtlarıyla kıyaslayarak değerlendirmesi istenir.