AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)

AGTE 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan gelişim testidir. Çocuğun genel gelişim düzeyi, dil bilişsel gelişimi, sosyal gelişimi, kaba motor ve ince motor becerilerini değerlendiren AGTE, alanında uzman bir psikolog tarafından yorumlanır. Sonucunda ailelere nasıl destek verilmesi gerektiği ile ilgili ayrıntılı anlatımlarda bulunulur.