TAT (Tematik Algı Testi)

TAT kişinin genel ruhsal durumunu, geçmişle ilgili problemlerinin olup olmadığını ve özellikle sözel olarak ifade edemediği ama bilinç dışında bastırdığı duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmayı sağlayan bir testtir. Bireysel olarak ergenlere uygulanabilmektedir. Test, TAT uygulama ve değerlendirme eğitimini almış psikologlar tarafından uygulanır.