WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

WISC-R zeka testi  yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir ve WISC-R uygulama ve değerlendirme eğitimini almış bir psikolog tarafından uygulanır.

Kliniğimizde WISC-R puanları yorumlanıp değerlendirilirken; çocuğun genel hareketlilik düzeyine, genel dağınıklık ve konuya odaklanabilme düzeyine, amaçlı davranışı sürdürebilmesine, işbirliği ve direnç düzeyine, motivasyonuna, dürtüselliğine, tepki verme zamanına, deneme yanılmayöntemini kullanma şekline, gerginlik, huzursuzluk işaretleriyle birlikte kaygı düzeyine ve kendisine ilişkin tutumlarına dikkat edilerek sonuca varılır.