Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu

Adı : Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu

Açıklama: DEHB tanısı çocuk ve ergenlerde Çocuk psikiyatristi, erişkinlerde Erişkin Psikiyatristi tarafından konur. Hiçbir test, beyin görüntüleme yöntemi veya psikolojik test DEHB tanısı koydurmaz. Olguların mental kapasitesi ve akademik başarısı arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi ve öğrenme bozukluğuyla ayırıcı tanı yapılması bakımından zeka testleri yararlı olabilir. Normları belirlenmiş çeşitli dikkat testleri de tanı koydurucu olmamakla beraber tanıda ve tedavinin izleminde yararlı olabilir. DEHB değerlendirmesinde olgunun kendisi, ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından bazı ölçeklerin kullanılması ise çoğunlukla oldukça yararlıdır. Bu tür ölçekler önemli bir zaman ve maddi kayba neden olmadan olguların psikiyatrik değerlendirilmesinde ve DEHB tanısına yardım konusunda kullanılabilirler.