Özgeçmiş

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavında 70 üstü puan alarak birinci tercihi olan Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Tıp Bilimleri Sınavlarını (United States Medical License Exam; USMLE) kazanmıştır.

1997 yılında uzmanlık eğitiminin bir bölümünü Kanada’da sürdürmüştür. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve çocuklarda depresyon konularında (Mutlu Çocuk Mutsuz Çocuk) yazdığı kitaplar toplam 45 baskı yapmış, yaklaşık 150 bin adet basılmıştır.

2016 yılında çocuk yetiştirmenin temel prensiplerini hatırlatan ve ailelerin sorunlara farklı bir açıdan bakmalarını sağlayan rehber niteliğinde olan Günümüzde Anne Baba Olmak adlı yeni kitabı yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan öğretim üyesi olduğu 2000 yılından bu güne kadar 14 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlık tezini yönetmiş, bu tezlerin tümü istisnasız olarak yerli ve yabancı ödüller almış ve üst düzey uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

Türkiye Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kılavuzunun (2008) birinci yazarı olan Dr. Ercan, Türkiye Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Raporu 2013’ün editörü ve birinci yazarıdır. Dünya Psikiyatri Birliği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu komisyonu üyesi olan Dr. Eyüp Sabri Ercan 2013 yılında Amerika Sağlık Bakanlığı Psikiyatri Bölümü (NIMH) tarafından konuk araştırmacı olarak davet edilmiştir. 2017 yılı Nisan ayında Kanada'da gerçekleştirilecek olan VI. Dünya DEHB kongresine konuşmacı olarak davet edilmiştir ve DEHB'li çocuklarda marka seçimi ile internet kullanım alışkanlıkları konulu bir konferans verecektir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül almış olan Dr. Ercan 2013 yılında Milano'da gerçekleştirilen 4.Dünya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu kongresinde dünyada ilk olan 'Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Genetik, Nöropsikolojik ve Çoklu Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi' çalışması ile en iyi araştırma ödülünü kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası 100’ün üzerinde bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, uluslararası endekslerde yer alan 20 bilimsel araştırmanın temel sorumlusu yani birinci yazarıdır.

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, 2014 yılı Nisan ayında Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği başkanlığına seçilmiş ve bu göreve seçildikten hemen sonra Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda çalışmalar başlatmıştır. Bu bağlamda ilk olarak ülkemizde çocuk ruh sağlığı bozukluklarının profilinin belirlenmesi için Türkiye Epidemiyoloji Çalışmasını başlatmış ve başkanlığını yaptığı bu çalışma 2015 yılında 39 ilden 157 araştırmacının katılımıyla başarıyla bitirilmiştir. 2016 yılı Nisan ayında İzmir'de yapılan 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresinde 2. kez Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.

Maddi hiç bir destek olmaksızın, gönüllü çalışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen bu çaptaki bir çok merkezli araştırma sadece çocuk psikiyatrisinde değil herhangi bir bilim alanında rastlamak pek olanaklı gözükmemektedir. Yine ülkemizde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında bilimsel çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması amacıyla 1.,  2. ve 3. Prof. Dr. Selehattin Şenol Bahar Okulu adı altında yöntembilim (metodoloji) kongresi düzenlemiştir. Yüzün üzerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi asistanının tamamıyla ücretsiz katıldıkları bu kongrelerde 2016 yılından itibaren kongre kapsamında oluşturulan ve gerçekleştirilen çok merkezli çalışmaların yorumlanıp yazılmasını düzenlemiştir. 

Yayınlar

Kitaplar

Yurt İçinde Yayınlanan Kitaplar

 1. Ercan ES, Avcı A, Mukaddes NM, Semerci B, Şenol S, Yazgan Y (2008) Türkiye Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kılavuzu. Janssen Cilag, İstanbul. 2. Basım.

 2. Ercan ES (2010) Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Dönence Basın Yayın Hizmetleri, İstanbul.

 3. Ercan ES (2013) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, 1. Basım Şubat 2009, Doğan Egmont Yayımcılık, İstanbul. 17. Basım 2017.

 4. Avcı A, Ercan ES, Mukaddes NM, Semerci M, Şenol S, Yazgan Y. (2008). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Klinik Uygulama Klavuzu, Türkiye.

 5. Ercan ES, Mukaddes NM, Yazgan Y, Akay A, Yıldız Ö. (2013) Türkiye Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Uzman Görüşü Raporu.

 6. Ercan ES, Turgay A (2014) İlk Basım 2004 Remzi Kitapevi İstanbul. 2006 3. Basım Remzi Kitapevi. Genişletilmiş yeni basım Mutlu Çocuk Mutsuz Çocuk, 1. basım Mart 2009, Doğan Egmont Yayımcılık, İstanbul. 3. Basım Ağustos 2010, 4. Basım Mayıs 2014. (Kitap orijinal basım ve gözden geçirilmiş basım olarak toplam 7 baskı yapmıştır).

 7. Ercan ES, Aydın C (2014) Anne Babalar ve Öğretmenler için Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Gendaş Yayınevi, İstanbul, 1. Basım Şubat 1999, 16. Basım Nisan 2008 Gendaş Yayınevi. Genişletilmiş yeni basım, Pupa Yayınları 5. Basım, İstanbul 2014. (Kitap orijinal basım ve gözden geçirilmiş basım olarak toplam 21 baskı yapmıştır).

 8. Ercan ES (Şubat 2016) Günümüzde Anne Baba Olmak. Doğan Egmont Yayımcılık, İstanbul.

Yurt İçinde Yayınlanan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 1. Ercan ES, Aydın C (1998) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü içinde (A. Ekşi, ed.), s:270-285.

 2. Ercan ES, Erdoğan İ, Tamar M, Aydın C (2001) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan çocukların tedavisinde anne baba eğitiminin uygulanması. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü içinde (A. S. Aysev, ed.), s:227-240.

 3. Ercan ES. DEHB tedavisinde ilaç dışı tedaviler. Kognitif Nörobilimler içinde (S. Karakaş ed.), Nobel Tıp Kitapevi 2008.

 4. Ercan ES. Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde (Yayın yönetmenleri, Çuhadaroğulu Çetin F, Coşkun A, İşeri E, Miral S, Motavallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F) Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

 5. Ercan ES. Davranım Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde (Yayın yönetmenleri, Çuhadaroğulu Çetin F, Coşkun A, İşeri E, Miral S, Motavallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F) Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

 6. Ercan ES. Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Psikiyatri Temel Kitabı, içinde (Yayın yönetmenleri, Köroğlu E, Güleç C, Şenol S) Hekimler Yayın Birliği, 2015, Ankara.

 7. Ercan ES. Davranım Bozukluğu. Psikiyatri Temel Kitabı, içinde (Yayın yönetmenleri, Köroğlu E, Güleç C, Şenol S) Hekimler Yayın Birliği, 2015, Ankara.

 8. Ercan ES., Akyol Ardıç Ü. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Çocuk ve Ergende Nörolojik Hastalıklara Yaklaşım Rehber Kitabı, 2015. Türk Nöroloji Derneği yayınları.

 9. Akay A, Ercan ES (ed.) (2016). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği. 2.baskı, HSB Basım Yayın, Ankara.

 10. Ercan ES, Mukaddes NM, Yazgan Y, Akay AP, Gündoğdu ÖY (2016). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kitabı içinde, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği. HSB Basım Yayın, Ankara.

 11. Ardıç UA, Ercan ES, Durak FS (2016). Davranım Bozukluğu, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kitabı içinde, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği. HSB Basım Yayın, Ankara.

 12. Ardıç UA, Ercan ES, Durak FS (2016). Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kitabı içinde, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği. HSB Basım Yayın, Ankara.

 13. Yavuzer H, Dökmen Ü, Saraç E, Ercan ES, Öner Ö, Ertürk YD, Demiriz B, Seçkin Ş, Duygulu S, Kadıoğlu D, Çapay ZK, Şimşek R, Sağtürk T. (2017). 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi (Ed. Ömür Kurt), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul.

 14. Mukaddes NM, Ercan ES (editörler). Nörogelişimsel Bozukluklar. Nobel Yayınları, 2018.

 15. Ercan ES, Ardıç UA. (2018) Oyun Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı içinde, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara.

Makaleler

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Uluslarası Makaleler

 1. Coşkunol H, Özden O, Ercan ES, Bayraktar E, Tuğlular I, Saygılı R Long term efficacy of sertraline in the prevention of alcoholic relapses in alcohol dependent patients: a single-center, double-blind, randomized, placebo controlled, parallel-group study. Current Therapeutic Research, 63 (11) 256-264 (2002).

 2. Ercan ES, Varan A, Veznedaroğlu B. Associated Features of Conversion Disorder in Turkish Adolescents. Pediatrics International, 45 (2) 150-155 (2003).

 3. Ercan ES, Kutlu A, Çıkoğlu S, Veznedaroğlu B, Erermiş S, Varan A. Risperidone in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-L abel Study. Current Therapeutic Research, 64 (1) 55-64 (2003).

 4. Ercan ES, Coşkunol H, Varan A, Toksöz K. Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Alcohol Dependence: A One-Year Follow-up. Alcohol & Alcoholism, 38 352-356 (2003).

 5. Veznedaroğlu B, Ercan ES, Kayahan B, Varan A, Bayraktar E. Reduced short-term Obsessive-Compulsive Symptoms in the Treatment of Schizophrenia: A Single-Blind Prospective Study. Human Psychopharmacology 18(8), 635-640 (2003).

 6. Ercan ES, Kutlu A, Çıkoğlu S, Bayraktar E, Coşkunol H. Olanzapine treatment of 8 adolescent patients with psychosis. Human Psychopharmacology 19(1): 53-56 (2004).

 7. Ercan ES, Somer O, Amado S, Thompson D Parental recall of preschool behavior related to ADHD and disruptive behavior disorder. Child Psychiatry and Human Development 35 (4) 299-313 (2005).

 8. Ercan ES, Varan A, Deniz Ü. Effects of Combined Treatment on Turkish Children Diagnosed with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Preliminary Report. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 15 (2) 203-219 (2005).

 9. Erermiş S, Bildik T, Tamar M, Gockay A, Karasoy H, Ercan ES. Zuclopenthixol-induced neuroleptic malignant syndrome in an adolescent girl. Clin Toxicol, 45(3), 277.280 (2007).

 10. Özbaran B, Erermiş S, Büküşoğlu N, Bildik T, Tamar M, Ercan ES, Aydın C, Çetin SK Social and Emotional Outcomes of Child Sexual Abuse:A Clinical Sample in Turkey. J Interpers Violence. Sep 15 (2009).

 11. Ercan ES, Basay BK, Basay O, Durak S, Ozbaran B. Risperidone in the Treatment of Conduct Disorder in Preschool Children Without Intellectual Disability: Child Adolesc Psychiatry Ment Health. Apr 13;5(1):10 (2011).

 12. Ercan ES, Ardıç UA, Kandulu R, Yektas C. Zuclopenthixol acetate treatment in children with bipolar disorder and severe aggression. J Clin Psychopharmacol. 31(3), 397-398 (2011).

 13. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Ardıç ÜA. Aripiprazole in children and adolescents with conduct disorder: A single center, open label study. Pharmachopsychiatry. 45(1), 13-19 (2012)

 14. Ercan ES, Ardıç U, Kutlu A, Durak S. No Beneficial Effects of Adding Parent Training to Methylphenidate Treatment for ADHD + ODD/CD Children: A One-Year Prospective Follow-Up Study. Journal of Attention Disorders. Apr 20 (2012).

 15. Ercan ES, Köse S, Kutlu A, Akyol O, Durak S, Aydin C. Treatment duration is associated with funtioning and prognosis in children with attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology.22(2):148-60 (2012).

 16. Ercan ES, Kandulu R, Ardıç UA. Preschool children with obsessive-compulsive disorder and fluoxetine treatment. Europen Child&Adolescent Psychiatry. 21(3), 169-172 (2012).

 17. Özbaran B, Köse S, Ardıç UA, Erermiş S, Ergin HK, Bildik T, Yüncü Z, Ercan ES, Aydın C. (2013). Psychiatric Evaluation of Children Born with Assisted Reproductive Technologies and Their Mothers: A clinical study . Archives of Neuropsychiatry, 50(1):59-64.

 18. Ercan ES, Akyol ÜA, Basay BK, Ercan E, Basay Ö. Atomoxetine Response in the İnattentive and Combined subtypes of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Retrospective Chart Review. ADHD Atten Def Hyp Disord. 5(4), 377-385 (2013).

 19. Ercan ES, Kandulu R, Uslu E, Ardic UA, Yazıcı KU, Basay BK, Aydın C, Rohde LA. Prevalence and diagnostic stability of ADHD and ODD in Turkish children: A 4-year longitudinal study. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. August 7 (2013).

 20. Ercan ES, Ardıç UA, Ercan E, Yüce D, Basay BK. OROS-MPH is more effective than ir-mph in Turkish children: a retrospective chart review. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 24, 306-307 (2014).

 21. Ercan E, Ercan ES, Atılgan H, Başay BK, Uysal T, Inci SB, Ardıç UA. Predicting aggression in children with ADHD. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. May (2014). 15;8-15.

 22. Durak S, Ercan ES, Ardıç UA, Yüce D, Ercan E, İpci M. (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. J Clin Psychopharmacol, 34(4), 467-474.

 23. Bilaç Ö, Ercan ES, Uysal T, Aydın C. The Prevalence of Anxiety and Mood Disorders, and Demographic Characteristics in Elemantary School Students. Turkish Journal of Psychiatry 2014; 25(3), 171-80.

 24. Ercan E, İpci M, İnci SB, Ercan E, Ercan ES. (2014). The effects of attention deficit hyperactivity disorder on clothing selection and habits among Turkish University students. Atten Defic Hyperact Disord, Dec 28 .

 25. Ercan ES, Bilaç Ö, Uysal Özaslan T, Akyol Ardic U. (2015). Prevalence of Psychiatric Disorders Among Turkish Children: The Effects of Impairment and Sociodemographic Correlates. Child Psychiatry and Human Development, Apr 7 .

 26. Ercan ES, Bilaç Ö, Uysal Özaslan T, Rohde LA. (2015). Is the prevalence of ADHD in Turkish elementary school children really high? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 50(7):1145-52.

 27. Ercan ES, Suren S, Bacanlı A, Yazici KU, Callı C, Ozyurt O, Aygunes D, Kosova B, Franco AR, Rohde LA. (2015). Decreasing ADHD phenotypic heterogeneity: searching for neurobiological underpinnings of the restrictive inattentive phenotype. Eur Child Adolesc Psychiatry, Jun 10, .

 28. Ercan E, Ercan ES, Ardıç UA, Uçar S. (2015). Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study. Anatolian Journal of Psychiatry. .

 29. Ercan ES, Ardıç UA, Ercan E, Yüce D, Durak S. (2015). A promising preliminary study of aripiprazole for treatment-resistant childhood obsessive compulsive disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 25 (7): 580-584.

 30. Öztürk Ö, Erermiş S, Ercan ES, Gülen F, Başay BK, Başay Ö, Köse S, Öztürk FÖ, Alaçam H, Aydın C. (2015). Does the quality of life in autism spectrum disorder differ from other chronic disorders and healthy children? Anatolian Journal of Psychiatry. .

 31. Türkan BN, Amado S, Ercan ES, Perçinel I. (2015). Comparison of change detection performance and visual search patterns among children with/without ADHD: Evidence from eye movements. Research in Developmental Disabilities. .

 32. Ünsel Bolat G, Ercan ES, Salum GA, Bilaç Ö, Massuti R, Uysal Özaslan T, Bolat H, Rohde LA. (2016). Validity of proposed DSM-5 ADHD impılsivity symptoms in children. Europen Child & Adolescent Psychiatry. .

 33. Kabukcu BB, Buber A, Basay O, Alacam H, Öztürk O, Süren S, İzci AO, Acikel C, Ağladıoğlu K, Erdal ME, Ercan ES, Herken H (2016). White matter alterations related to attention-deficit hyperactivity disorder and COMT val(158)met polymorphism: children with valine homozygote attention-defcit hyperactivity disorder have altered white matter connectivity in the right cingulum (cingulate gyrus). Neuropsychiatr Dis Treat, Apr 21; 12: 969-981.

 34. Ercan ES, Süren S, Bacanlı A, Yazıcı KU, Çallı C, Ardıç UA, Aygüneş D, Kosova B, Özyurt Ö, Aydın C, Rohde LA. (2016). Altered structural connectivity is related to attention deficit/hyperactivity subtypes: A DTI study. Psychiatry Res. Apr 14, .

 35. Buber A, Kabukcu BK, Basay Ö, Öztürk Ö, Alacam H, Yazıcı KU, Bacanlı A, Ay ME, Erdal ME, Herken H, Ercan ES (2016). Synapsin polymorphisms could be correlated with stroop simple reaction time scores. American Journal of Molecular Biology, 6, 25-32.

 36. Öztürk Ö, Basay BK, Buber A, Basay Ö, Alacam H, Bacanlı A, Yılmaz ŞG, Erdal ME, Herken H, Ercan ES. (2016). Brain-derived neurotrophic factor gene val66met polymorphism is a risk factor for attention deficit hyperactivity disorder in a turkish sample. Korean Neuropsychiatric Assocition, .

 37. İnci SB, İpci M, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2016). Psychiatric Comorbidity and Demographic Characteristics of 1000 Children and Adolescents with ADHD in Turkey. Journal of Attention Disorder, .

 38. Oztürk O, Basay BK, Buber A, Basay O, Alaçam H, Bacanlı A, Yılmaz ŞG, Erdal ME, Herken H, Ercan ES (2016). Brain-derived neurotrophic factor gene val66met polymorphism is a risk factor for attention deficit hyperactivity disorder in a turkish sample. Psychiatry İnvestig. 13 (5), 518-525.

 39. Akyol AU, Ercan ES, Kutlu A, Yüce D, İpci M, İnci SB. (2017). Successful treatment response with aripiprazole augmentation of SSRIs in refractory obsessive-compulsive disorder in childhood. Child Psychiatry Human Development, .

 40. İpci M, İnci SB, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2017). A case of Asperger Syndrome with comorbidity of posttraumatic stress disorder and selective mutism: significant remission with combination of aripiprazole and eye movement desensitization and reprocessing. J Clin Psychopharmacol, 37 (1), 109-110.

 41. Kutlu A, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2017). Effect of Methylphenidate on emotional dysregulation in children with attention-deficit hyperactivity disorder+ oppositional defiant disorder/conduct disorder. Journal Clin Psychopharmacol. 37 (2).

 42. Ercan ES, İnci SB, İpci M. (2017). Is there an effect of Methylphenidate on Thrombocytopenia?. J Clin Psychopharmacol. 37 (3), 374.

 43. Akyol AÜ, Ercan ES, Aygüneş D, Yüce D, Durak S, Kosova B. (2017). Altered response with methylphenidate to ADHD- like symptoms in pervasive developmental disorder: Does CES-1 enzyme gene polymorhism have a role? Türk Psikiyatri Dergisi, 28 (2), 89-94.

 44. Ardıç UA, Ercan ES (2018). Resolution of methylphenidate osmotic release oral system induced hair loss in two siblings after dose escalation. Pediatr Int, 59 (11): 1217-1218.

 45. Ardıç UA, Küçükköse M, İnci SB, Ercan ES (2018). Efficacy and safety profile of risperidone long acting injection in adolescent in a real life setting. Clin Psychopharmacol Neurosci. 16 (1), 57-61.

 46. Baytunca MB, İnci SB, İpci M, Kardas B, Bolat GU, Ercan ES (2018). The neurocognitive nature of children with ADHD comorbid sluggish cognitive tempo: Might SCT be a disorder of vigilance? Psychiatry Res. .

 47. Karacetin G, Arman AR, Fis NP, Demirci E, Özmen S, Hesapçıoğlu ST, Oztop D, Tufan E, Tural U, Aktepe E, Aksu H, Ardıç UA, Basgul S, Bilac O, Coskun M, Celik GC, Demirkaya SK, Dursun OB, Durukan I…, Ercan ES. (2018). Prevalence of Childhood Affective Disorders in Turkey An Epidemiological Study.  Journal of Affective Disorders. .

 48. Fırat S., Bolat GÜ, Gül H., Baytunca B., Kardaş B., Aysev A., Ercan ES (2018). Barkley Child Attention Scale Validity and Reliability Study. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 31(3): 284-293.

 49. Bolat GÜ, Ercan ES, Bolat H, Süren S, Bacanlı A, Yazıcı KU, Rohde LA. (2019). Comparisons between sluggish cognitive tempo and ADHD-restrictive inattentive presentation phenotypes in a clinical ADHD sample. Atten Defic Hyperact Disord. .

 50. Ercan ES, Polanczyk G, Akyol AU, Yüce D, Karaçetin G, Tufan AE, Tural U, Aksu H, Aktepe E, Rodopman Arman A, Başgül S, Bilaç O, Coşkun M, Çalik GG, Karakoç Demirkaya S, Dursun BO, Durukan İ et al. (2019). The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T). Nord J Psychiatry. .

 51. Baytunca MB, İnci SB, Ercan ES. (2019). Reply to the letter. Psychiatry Research. .

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Uluslarası Olgu Sunumları

 1. Ercan ES, Coşkunol H, Çıkoğlu S, Varan A. Olanzapine Treatment of an Adelocent Girl with Anorexia Nervosa. Human Psychopharmacology, 18, 401-403 (2003).

 2. Erermiş S, Bildik T, Tamar M, Gökçay A, Karasoy A, Ercan ES. Zuclopenthixol induced neuroleptic malignant syndrome in an adolescent girl with bipolar disorder. Clinical Toxicolgy, 45, 277-280 (2007).

 3. Ercan ES, Ardiç UA, Kandulu R, Yektas C. Zuclopenthixol Acetate Treatment in Children with Bipolar Disorder and Severe Aggression. J Clin Psychopharmacol. Jun, 31(3),397-8. (2011).

 4. Ercan ES, Kandulu R, Ardıç UA. Preschool Children with Obsessive Compulsive Disorder and Fluoxetine Treatment. European Child and Adolescent Psychiatry. January 2012.

SCI ve Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışındaki Hakemli Ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Ercan ES, Varan A, Aydın C (2000) İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,7(2):81-91.

2. Ercan ES, Dizdarer G, Tütüncüoğlu S (2001) Epileptik ve psikojenik nöbetleri olan çocuk ve ergenlerin, psikiyatrik, ailesel ve sosyodemografik özellikler bakımından karşılaştırılması. Ege Pediatri Bülteni, 8(1):21-26.

3. Ercan ES, Amado S, Somer O, Çıkoğlu S (2001) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(3):132-145.

4. Ercan ES, Ardıç Ü, Kutlu A, Durak S, Deniz Ü, Aydın C. Yıkıcı Davranış Bozukluğu olan çocuklarda tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi: 18 Aylık izlem çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 18 (1), 21-33 (2011).

5. Akyol UA., Ercan ES. Otizm spektrum Bozukluğu tanılı olgularda dikkat eksikliği hiperaktivite varlığında metilfenidat kullanımı: bir gözden geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (Baskıda 2014).

6. Ercan E., Ercan ES., Akyol Ardıç Ü., Uçar S. (2015). Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Ebeveyn Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi (Baskıda).

7. İnci SB, İpci M, Altıntoprak AE, Ardıç UA, Ercan ES (2016). Esrar bağımlılarında çocuklukta algılanan ebeveyn kabul reddinin çocukluk çağı travma yaşantıları, kendine zarar verme davranışı ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi. (Baskıda).

8. İnci İzmir SB, İpçi M, Ercan ES. (2019). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde İnternet Kullanımının Saldırganlık İle İlişkisi. Düşünen Adam:Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 32: 185-193.

Scı ve Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışındaki Hakemli Ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Derlemeler

 1. Ercan ES, Veznedaroğlu B, Aydın C (1996) Çocuklarda ve ergenlerde antidepresan kullanımı. Depresyon, 1(2):64-71.

 2. Ercan ES (1996) İntihar girişiminde bulunmuş ergenlerin psikiyatrik değerlendirmesi, Psikiyatri Bülteni, 4(3): 124-128.

 3. Ercan ES, Veznedaroğlu B, Aydın C (1997) Çocuk ve ergenlerde konversiyon bozukluğu, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 4(2):105-113.

 4. Ercan ES, Turgay A (1999) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda beyin görüntüleme çalışmaları. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(2):134-142.

 5. Ercan ES, Turgay A (1998) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun etiyolojisinde genetik etkenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5(3):160-169.

 6. Ercan ES, Erdoğan İ, Tamar M (1998) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu etiyolojisinde genetik, nörolojik ve perinatal etkenlerin önemi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(3):399-416.

 7. Ercan ES, Çıkoğlu S, Aydın C (1998) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun doğal gidişi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(3):453-458.

 8. Toksöz K, Coşkunol H, Ercan ES (1998) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde

Kullanım Bozuklukları. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(3):447-452.

 1. Ercan ES, Çetin FÇ, Mukaddes NM, Yazgan Y (2009) DEHB tedavisinde Atomoksetin. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16 (2): 113-118.

 2. Ercan ES Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda epidemiyolojik veriler. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences 2010;6(2):1-5.

SCIve Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışındaki Hakemli Ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Olgu Sunumları

1. Ardıç UA. ,Ercan ES. Klein-Levin Sendromu Tedavisinde Metilfenidatla Başarılı Yanıt: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(2), 135-138.

2. İpci M, İnci SB, Ardıç UA, Ercan ES (2015). Asperger Bozukluğunda atipik antipsikotik kullanımına olumlu yanıt: Üç olgu sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1), 37-41.

3. İnci SB, Akyol Ardıç UA, İpçi M, Ercan ES (2016). Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan ergenlerde bilişsel davranışçı terapi ve Aripiprazol birlikteliği: Bir olgu sunumu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2016, 44-49.

Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiri

 1. Ercan ES, Dizdarer G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Aydın C (1997) The comparision of familial, sociodemographic and psychiatric features of children with psychogenic and epileptic seizures. European Journal of Paediatric Neurology, 1(2/3), A71 (poster bildiri).

 2. Turgay A, Zafar M, Ansari R, Ercan ES, Jat KM. Gender differences in comorbidities in child and adolescent generalized anxiety disorder. American Psychiatric Association Annual Meeting, San Francisco, CA (poster bildiri).

 3. Amado S., Koyuncu, M., Ercan ES , Tunay Ş. Neuropsychological Methods In The Assesment of Attention Deficit And Hyperactivity Disorder,17th Conference of The European Health Psychology Society, Poster sunumu, Yunanistan.

 4. Tamar M, Bildik T, Özbaran B, Korkmaz S, Kesikçi H, Erermis S, Ercan ES, Tütüncü E. The Effects of Fluoxetine on Depression-Related Disturbances in Energy in Adolescent Outpatients:An Observational Study. 18th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005.

 5. Ercan ES, Basay Burge, Basay O, Risperidone for the treatment of conduct disorder in preschool children with average intelliegence. International Congress of Child and Adolescent psychiatry and Allied Professions, İstanbul 2008.

 6. Korkmaz Cetin S, Bildik T, Bukusoglu N, Tamar M, Erermis S, Ozbaran B, Dalkılıc M, Ercan ES, Aydın C, “Investigation of relationship between sexual behavior and psychological features of a group of adolescents in Turkey” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 - May 3 2008, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).

 7. Öztürk Ö, Bildik T, Tamar M, Korkmaz Cetin S, Dalkılıc M, Aydın C, Özbaran B, Erermis S, Ercan ES, Hamidi F, “Obsessive compulsive disorder in twin adolescent siblings” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 - May 3 2008, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).

 8. Özbaran B. Bellibas E, Erermis S, Bukusoglu N, Bildik T, Ercan ES, Aydın C,Evaluation of children’s behavior styles between ages of 4-7 who were diagnosed as separation anxiety disorder” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 - May 3 2008, İstanbul, Turkey (poster bildirisi).

 9. Ercan ES, A. Kutlu, S. Durak, C. Yektas, 0. Basay; Effects of combined treatment on Turkish diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder: 18 months follow-up study, 2nd ADHD Congress, 21-24 May 2009 Hofburg Convention Center, Vienna, Austria.

 10. Ercan ES, F. S. Durak; Methylphenidate effect on neurocognivite test battery, 2nd ADHD Congress, 21-24 May 2009 Hofburg Convention Center, Vienna, Austria.

 11. Ercan ES, Turgay A, Ercan E, Kandulu R, Uslu E, Aydın C. Reliability and Validity of Turgay DSM-IV Based Disruptive Behavior Disorders Rating Scale Teacher and Parent Forms, 163rd Annual Meeting American Psychiatric Association, 22-26 May 2010 New Orleans, USA.

 12. Ercan ES, Ercan E, Kandulu R, Uslu E, Aydın C. Is DSM-IV Based ADHD Self Report Scale Valid and Reliable Tool For 8 Years Children? Development of a Reliable and Valid Self Report Questionaire on DSM-IV Based ADHD Symptoms, 163rd Annual Meeting American Psychiatric Association, 22-26 May 2010 New Orleans, USA.

 13. Aydın C, Ercan ES, Kandulu R, Uslu E, Sağduyu G, Koca N. ADHD in Turkish Elementary School Students: A two year longitudinal study of prevalence, 163rd Annual Meeting American Psychiatric Association, 22-26 May 2010 New Orleans, USA.

 14. Özbaran B, Ardıç UA, Uysal T, Demirkan D, Erermiş S, Tamar M, Korkmaz S, Ercan ES, Bildik T, Kesikçi H, Aydın C. Psychiatric Evaluation of Children Born with Assisted Reproductive Technologies and Their Mothers: A Clinical Study. 57th Annual Meeting of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 25-31 October 2010, New York, USA.

 15. Ercan ES, Ercan E, Kandulu R, Uslu E, Uysal T, Aydın C, Ardıç ÜA. Reliability and validity of DSM-IV Based Disruptive Behavior Disorders Test Battery. 57th Annual Meeting of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 25-31 October 2010, New York, USA.

 16. Kabukçu B, Ercan ES, Rohde LA, Kandulu R, Uslu E, Aydın C. A 3 Year Longitudinal ADHD and ODD Prevalence Research in a Turkish Sample. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 17. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Akyol UA. Aripiprazole in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 18. Ercan ES, Ercan E, Durak FS. Methylphenidate Effect on Neuro-Cognitive Test Battery. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 19. Ercan ES, Kutlu A, Durak S, Akyol UA. Effects of Combined Treatment on Turkish Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A 12 Month Follow up Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 20. Ercan ES, Ercan E, Kandulu R, Uslu E, Aydın C. Reability and Validity of Turgay DSM-IV Based Disruptive Behavior Disorders Rating Scale Teacher and Parent Forms. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 21. Ercan E, Ercan ES, Kandulu R, Uslu E, Aydın C. Is DSM-IV Based ADHD Self Report Scale Valid and Reliable Tool for 8 Years Children? 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 22. Ercan E, Ercan ES, Kabukçu Basay B, Uysal T. Maternal Rejection Family and Cognitive Factors: Modeling Aggression in Children with ADHD. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 23. Ercan ES, Basay O, Ercan E, Kabukçu Basay B, Aydın C. Comparison of the Efficacy and safety of OROS- Methylphenidate and IR-Methylphenidate in Turkish Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Retrospective Chart Review. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 24. Ercan ES, Kabukçu Basay B, Ercan E, Basay O, Aydın C. Atomoxetine Response in the İnattentive and Combined Subtypes of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Retrospective Chart Review. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 25. Ercan ES, Akyol O, Kutlu S, Köse S, Aydın C. The Functionality of ADHD Comorbid ODD and/ or CD Children After 6 Years: The Treatment Effect on Prognosis. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

 26. Ercan ES, Kabukçu B, Kandulu R, Uslu E, Aydın C,Sağduyu G, Rohde LA. A 4 year longitudinal ADHD prevalence study. 7th Annual CADDRA ADHD Conference. October 14-16 2011, Toronto Canada.

 27. Ercan ES, Ercan E, Uysal T, Basay BK, Aydın C. Maternal Rejection, Family, and Cognitive Factors: Modeling Aggression in Children with ADHD. 7th Annual CADDRA ADHD Conference. October 14-16 2011, Toronto Canada.

 28. Ercan E, Ercan ES, Uysal T, Basay BK, Aydın C. Maternal Rejection, Family, and Cognitive Factors: Modeling Aggression in Children with ADHD. AACAP October 18-23 2011, Toronto Canada.

 29. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Akyol UA. Aripiprazole in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 59th Annual Meeting of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,2012, San Francisco, USA.

 30. Ercan ES, Bilaç Ö, Uysal T, Aydin C. The DSM-IV Rates of Childhood Disorders in Turkey: Is ADHD a Turkish Dİsorder? , 4th World Congress on ADHD. 6-9 June 2013, Milan Italy.

 31. Ercan ES, Akyol UA, Yüce D, Ercan E, Aygüneş D, Kosova B. Altered Response with Methlyphenidate to ADHD-like symptoms in Pervasive Developmental Disorder: Does CES-1 Enzyme Gene Polymorphism Play a Role?. 4th World Congress on ADHD. 6-9 June 2013, Milan Italy.

 32. Süren S, Yazici KU, Bacanli A, Çallı C, Aygüneş D, Kosova B, Aydın C, Ercan ES. Is ADHD restrictive subtype, which is specified by DSM-V a valid diagnosis? Holistic assessment with executive functions, genetic and multimodal brain imaging methods. 4th World Congress on ADHD. 6-9 June 2013, Milan Italy.

 33. Bacanli A, Süren S, Yazıcı KU, Aygüneş d, Kosova B, Erdal ME, Herken h, Çallı c, Aydın c, Ercan ES. Imaging Genetics of DSM-V Proposed Attention Deficit Hyperactivity Disorder Subtypes. XXIst World Congress of Psychiatric Genetics. 17-21 October 2013, Boston, Massachusetts.

 34. Bilaç Ö, Ercan ES, Uysal T, Aydın C. The prevalence of mood and anxiety disorders in primary school children population in Turkey. 15th International Congress of ESCAP 6-10 July 2013, Ireland. PS-036.

 35. Bacanli A, Süren S, Yazıcı KU, Aygüneş d, Kosova B, Erdal ME, Herken h, Çallı c, Aydın c, Ercan ES. Robust EVidence for DSM-5 ADHD Inattentive Subtypes: Results Obtained From a Large Neuropsychologic, Genetic, and Multimodal Imaging Study. 60th Annual Meeting of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2013, Orlando, Florida.

 36. Ardıç UA, Ercan ES, Yuce D, Ercan E, Durak S, Kutlu A. Augmentation therapy with aripprazole in treatment-resistant ocd in childhood:which SSRI to choose, fluoxetine or sertralin? 16 th International Congress of ESCAP- European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 20-24 June 2015, Madrid, Spain.

 37. Ercan E, Ercan ES, Ardıç UA. Aggression is not uniform in boys with ADHD, ADHD+ODD and ADHD+CD. 16 th International Congress of ESCAP- European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 20-24 June 2015, Madrid, Spain.

 38. Ercan ES, Ardıç UA, Yuce D, Ercan E, Aygünes D, Kosova B. Altered response with methylphenidate to adhd-like symptoms in percasive developmental disorder: does ces-1 enzyme gene polymorphism have a role? 16 th International Congress of ESCAP- European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 20-24 June 2015, Madrid, Spain.

 39. Bolat H, Bolat GU, Ercan ES, Tahıllıoğlu A, Yazıcı KU, Bacanlı A, Parıltay E, Aygüneş D. Genotyping of DRD4 and DAT1 genes may differentiate symptoms of ADHD and sluggish cognitive tempo. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

 40. Tahıllıoğlu A, Dogan N, Bolat GU, Ercan ES. The disginguishing characteristics of püre sluggish cognitive tempo from ADHD with and without sluggish cognitive tempo in an epidemiological sample. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

 41. İpci M, İnci İzmir B, Türkçapar H, Akyol UA, Ercan ES. The prevalence of psychiatric comorbidity in children and adolescents with ADHD in Turkey. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

 42. Tahıllıoğlu A, Satar A, Çelik D, Huseynova S, Ercan ES. Association between dyslexia/high functioning autism symptoms and sluggish cognitive tempo symptoms in patients who applied to a child psychiatry outpatient clinic. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

 43. Ercan ES, Baytunca B, Kardas B, Bolat GU, İpci M, İnci SB, Ozyurt O, Callı C. Sluggish cognitive tempo symptoms in ADHD may be associated with occipital compensator mechanisms. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

Uluslararası Konferans Veya Çağrılı Bildiri

 1. ADHD epidemiology in Turkey. IACAPAP 2010 Bejing, China.
 2. A three-year longitudinal prevalence study of ADHD: findings from Turkey, WPA 2011 Buenos Aires, Argentina (New data on Attention Deficit Hyperactivity Disorder Chairperson I. Manor.

 3. Turkish perspective on ADHD. Eunythidis 2014 İstanbul, Turkey.

 4. The effects of ADHD on clothing selection and internet habits among Turkish University Students. 6th World Congress on ADHD, 20-23 April 2017, Vancouver, Canada.

 5. ESCAP, 18th International Congress of Europen Society for Child and Adolescent Psychiatry, 30 June-2 July 2019, Hofburg, Vienna, Austria.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiri

1. Durak FS, Ardıç UA, İpci M, İnci SB, Ercan ES. (2016) Bir İzlem Çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

2. Tahıllıoğlu A, Hüseynova S, Satar A, Çelik D, Ercan ES. (2018). Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda SCT bulgularının otizm spektrum bulguları ve disleksiyle olan ilişkisinin incelenmesi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Mayıs, Kozyatağı, İstanbul.

3. Çelik D, Bolat GÜ, Ercan ES (2018). İnternette oyun oynama bozukluğu ile ilişkili faktörler ve DEHB ile etkileşimi. 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2-6 Ekim, İzmir.

4. Tahıllıoğlu A, Doğan N, Bolat GÜ, Ercan ES (2019). Distinguishing characteristics of pure SCT (sluggish cognitive tempo) from ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) with and without SCT in an epidemiological sample. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

5. Bolat H, Bolat GÜ, Ercan ES, Tahıllıoğlu A, Yazıcı KU, Bacanlı A, Parıltay E, Aygüneş D, Kosova B, Rohde LA, Akın H. (2019). Genotyping of DRD4 and DAT1 Genes May Differentiate Symptoms of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder and Sluggish Cognitive Tempo. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildiri

1. Akdeniz F, Ercan ES (1997) Bipolar Bozukluk tanılı olguların klinik özellikleri. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Belek, Antalya (sözel bildir).

2. Ercan ES, Akdeniz F, Veznedaroğlu B, Varan A, Aydın C, Dizdarer G (1997) Konversiyon Bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde sosyodemografik ve ailesel özelliklerin araştırılması. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Belek, Antalya (sözel bildir).

3. Ercan ES, Aydın C (1998) İntihar girişiminde bulunan ergenlerin sosyodemografik ve ailesel özellikleri. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Çeşme, İzmir (poster bildiri).

4. Ercan ES, Çetin N, Aydın C (1998) Çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve mani: dört olgu nedeniyle gözden geçirme. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Çeşme, İzmir (poster bildiri).

5. Veznedaroğlu B, Parıldar Ş, Noyan A, Akdeniz F, Seyfioğlu U, Karaca N, Özaşkınlı S, Saygılı R, Ercan ES, Erdem S, Terzioğlu E (1999) Şizofrenide yıkım olan ve olmayan hastaların karşılaştırılması. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon (poster bildiri).

6. Varolgüneş D, Ercan ES, Erdoğan İ, Aydın C (2000) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin anne-babalarının psikiyatrik özelliklerinin araştırılması. 10. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Sarıgerme (poster bildiri).

7. Ercan ES, Amado S, Somer O, Çıkoğlu S (2001) Yıkıcı Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e dayalı tarama ve değerlendirme ölçeği ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları Okul Öncesi Tarama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 11. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Antalya (poster bildiri).

8. Kutlu A, Ercan ES (2002) Gilbert Sendromlu bir ergen olguda Citalopram kullanımı. Bahar Sempozyumları – VI Antalya (poster bildiri).

9. Ercan ES, Varan A, Deniz Ü, Çıkoğlu S, Kutlu A (2003) Kombine Tedavinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Etkinliğinin Araştırılması. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Ankara (poster bildiri).

10. Çıkoğlu S, Ercan ES, Kutlu A, Aydın C (2003) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Davranış Bozuklukluğu olan çocukların ailesel özelliklerinin, aile işleyişlerinin ve anne tutumlarının karşılaştırılması. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Ankara (poster bildiri).

11. Ercan ES, Mançe Ö, Durak FS. Nörokognitif test bataryasında metilfenidat etkisi. 19. ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 nisan 2009, Antakya.

12. Akyol Ardıç Ü, Erermiş S, Kandul R, Ercan ES, Özbaran B, Aydın C, Cinsel İstismar Sonrası Obsesif Kompülsif Bozukluk Gelişen Üç Olgu, 19. ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 nisan 2009, Antakya.

13. Özbaran B, Akyol Ardıç Ü, Demirkıran D, Erermiş S, Kesikçi Ergin H, Korkmaz Çetin S, Ercan ES, Aydın C, Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde İzlenen, Yardımcı Üreme Teknikleri ile Dünyaya Gelmiş Hastaların Özellikleri, 19. ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 nisan 2009, Antakya.

14. Kesebir S, Şair BY, Ercan ES, Aydın C, Dereboy F (2009) DEHB olan çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinde psikopatoloji ve mizaç. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim Ankara.

15. Korkmaz YB, Bildik T, Aydın C, Erermiş S, Ercan ES, Çetin SK, Özbaran B, Ergin HK, Büküşoğlu N, Bayturan AF, Altıntaş İ, Sağduyu G, İzmir il ve ilçelerinde rehberlik araştırma merkezleri ve okullarda çalışan rehberlik öğretmenlerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzeylerinin karşılaştırılması, 25-28 Nisan 2010, Bodrum.

16. Ercan ES, Akyol Ö, Kutlu A, Aydın C. Hiperaktif çocuklarımız 6 yaş daha büyüdü. DEHB ve eşlik eden Karşıt Olma Bozukluğu/ Davranım Bozukluğu Tanısıyla İzlenen Olguların 6 Yıl Geçtikten Sonra İşlevsellikleri: Tedavi Prognozu Ne Kadar Etkiliyor? 25-28 Nisan 2010, Bodrum.

17. Akyol Ü, Uysal T, Özbaran B, Ercan ES, Köse S, Erermiş S, Aydın C. Travmatik Beyin Yaralanmasının Nörodavranışsal Sonuçlarnın Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu , 25-28 Nisan 2011, Antalya.

18. Öztürk Ö, Erermis S, Kabukçu Basay B, Küçükköse M, Gülen F, Ercan ES, Bildik T, Özbaran B, Tamar M, Gökçen S, Aydın C. Yaygın Gelişimsel Bozuklukta Yaşam Kalitesi Diğer Kronik Hastalıklardan Farklı Mıdır? 25-28 Nisan 2011, Antalya.

19. Ercan ES, Rohde LA, Kandulu R, Uslu E, Kabukçu Basay B, Sağduyu G, Koca N, Aydın C. Türkiye’de İlköğretim öğrencilerinde DEHB ve KOKGB Sıklığı: Üç Yıllık Boylamsal Yaygınlık Araştırması , 25-28 Nisan 2011, Antalya.

20. Ercan ES, Ercan E, Uysal T, Kabukçu Basay B, Aydın C. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Agresyon: Yapısal Eşitlik Tekniği ile Ailesel, Bilişsel Risk Faktörleri ile Ebeveyn Kabul Red Modelinde İncelenmesi, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

21. Ercan ES, Akyol Ö, Kutlu A, Köse S. DEHB ve eşlik eden Karşıt Olma Bozukluğu/ Davranım Bozukluğu Tanısıyla İzlenen Olguların 6 Yıl Sonraki İşlevsellikleri: Tedavi Prognozu Ne Kadar Etkiliyor? 25-28 Nisan 2011, Antalya.

22. Ercan ES, Ercan E, Durak S. DEHB Tanısı Almış Çocuklarda Metilfenidat Tedavisinin Nörokognitif Test Bataryasıyla İncelenmesi, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

23. Ercan ES, Basay Ö, Ercan E, Kabukçu Basay B, Aydın C. DEHB Tanılı Türk Çocuklarda Oros-Metilfenidat ve Kısa Etkili Metilfenidat’ın Etkinlik ve Güvenirlik Karşılaştırması: Retrospektif Bir Kayıt Tarama Çalışması, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

24. Ercan ES, Kabukçu Basay B, Ercan E, Basay Ö, Aydın C. Dikkat Eksikliği Baskın Tip ve Bileşik Tip DEHB’de Atomoxetin Yanıtı: Retrospektif Bir Kayıt Tarama Çalışması, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

25. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Akyol Ardıç Ü. Davranım Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aripiprazol, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

26. Ercan ES , Aydın C, Bacanlı A, Süren S., Yazıcı UK. , Kosova B. , Aygünes D. , Çallı C. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yürütücü İşlevler Genetik ve Çoklu Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirme. 6-8 Aralık 2012. Samsun.

27. Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Kosova B, Aygüneş D, Çallı C, Aydın C, Ercan ES. Dsm-V’in belirlediği DEHB Restriktif Alt Tipi Geçerli Bir Tanı mı? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Yürütücü İşlevler, Genetik ve Çoklu Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirilmesi.15-18 Mayıs 2013.Edirne.

28. Bilaç Ö, Ercan ES, Uysal T, Aydın C. İlköğretim Öğrencilerinde Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Prevalansı ve Sosyodemografik Özellikler. 15-18 Mayıs 2013. Edirne.

29. Kardaş B, Ercan ES, Baytunca B, Bolat GÜ, İpci M, İnci SB (2016). Yavaş Bilişsel Tempo tanılı 3 olgu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

30. Bolat GÜ, Ercan ES, Salum GA, Bilaç Ö, Massuti R, Özaslan TU, Bolat H, Rohde AU (2016). DSM-5 İçin Önerilen Yeni İmpulsivite Maddelerinin Çocuklarda Geçerliliğinin Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

31. Bolat H, Bolat GÜ, Akın H, Ercan ES. (2016). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda (DEHB), Yavaş Bilişsel Tempo (Sluggish Cognitive Tempo) Semptomlarının DAT1, DRD4 Gen Polimorfizmleri ile İlişkisinin İncelenmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

32. İpci M, İnci SB, Ardıç ÜA, Ercan ES (2016). Dehb Kazaya Uğrama Riskini Arttırır Mı?:Geriye Dönük İzlem Çalışması, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

33. İnci SB, İpci M, Ardıç ÜA, Durak FS, Ercan ES (2016). Dehb Tanılı 1000 Çocuk Ve Ergende Psikiyatrik Komorbidite Ve Sosyo Demografik Özellikler. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

34. Ardıç ÜA, İnci SB, İpci M, Ercan ES (2016). Risperidon İle Kıllanma Artışı Olan Olgunun İzlem Süreci. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

35. Yazıcı KU, Ercan ES, Süren S, Bacanlı A, Çallı C, Aygüneş D, Kosova B, Aydın C, Rohde AU (2016). Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Beyaz Madde Yapısı: Alt Tiplerin Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

36. Süren S, Ercan ES, Bacanlı A, Yazıcı KU, Aydın C, Kosova B, Aygüneş D, Çallı C. (2016). Dehb Alt Tiplerinin Yürütücü İşlevler, Genetik Ve Multimodal Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

37. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2016). Selektif Mutizm’in EMDR ile tedavisi: bir olgu sunumu. 1.EMDR Sempozyumu, İstanbul.

38. İnci SB, İpçi M, Ercan ES (2016). Çoklu travmaya bağlı panik bozuklukta EMDR: bir olgu sunumu. 1.EMDR Sempozyumu, İstanbul.

39. Bolat GÜ, Ercan ES, Bolat H, Salum GA, Bilaç Ö, Massuti R, Özaslan TU, Rohde LA. (2017). Validity of proposed DSM-5 ADHD impulsivity Symptoms in children. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

40. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2017). Use of Aripiprazole in children and adolescent with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

41. İnci SB, İpçi M, Ercan ES. (2017). Use of SSRIs in children and adolescents with obsessive compulsive disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

42. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2017). Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder with Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Case Studies. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

43. İnci SB, İpçi M, Ercan ES (2017). Recognition of Face In Asperger's Syndrome. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

44. Tahıllıoğlu A, Çelik D, Ercan ES (2018). Sluggish Cognitive Tempo (SCT) semptomları olan DEHB’ye sahip olgularda Metilfenidat ve Atomoksetin tedavisinin SCT semptomlarına olan etkinliğinin incelenmesi. 4. Selahattin Şenol Bahar Okulu, Ankara.

45. Çelik D, Ercan ES. (2018). Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan çocuk ve ergenlerde Diffusion Tensor Imaging (DTI) ve Kranial Fonksiyonel Magnetik Rezonans (fMRG) görüntüleme bulgularının araştırılması. 4. Selahattin Şenol Bahar Okulu, Ankara.

46. Kardaş B, Baytunca MB, Bolat GÜ, İpçi M, İnci M, Özyurt O, Çallı C, Ercan ES (2018). Yavaş bilişsel tempo ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde kranial fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme bulgularının araştırılması. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 May, Kozyatağı, İstanbul.

47. Bolat GÜ, Baytunca B, Kardaş B, Çallı C, Ercan ES (2018). Dıffusion Tensor Imagıng Findings in Children with Sluggish Cognitive Tempo Comorbid ADHD. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 May, Kozyatağı, İstanbul.

48. Tahıllıoğlu A, Kardaş B, Uytun MÇ, Kardaş Ö, Duman NS, Dönder F, Gökten ES, Demirtaş ME, Demirci E, Ercan ES. (2018). İlkokul öğrencilerinde yavaş bilişsel tempo (SCT) epidemiyolojisi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 May, Kozyatağı, İstanbul.

49. Ercan ES, Polanczyk G, Ardıç ÜA, Yüce D, Karaçetin G, Tufan AE, Tural Ü, Aksu H ve ark. (2018). The Epidemiology of Childhood Psychopathology in Turkey: A Multicenter Nationwide Study (EPICPAT-T). 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 May, Kozyatağı, İstanbul.

50. Tahıllıoğlu A, Demir O, Ercan ES (2019). How does sluggish cognitive tempo (SCT) accompany attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and internalizing/externalizing features?: viewing a clinical ADHD sample Picture. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

51. Tahıllıoğlu A, Ercan ES. (2019). The association between psychiatric comorbidities and each sluggish cognitive tempo (SCT) symptoms in SCT symptom cluster in an epidemiological sample. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

52. İzmir inci SB, İpçi M, Ardıç ÜA, Ercan ES (2019). Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan çocuk ve ergenlerde Metilfenidat Kullanımına Yanıt. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

53. İpci M, Inci Izmir SB, Ardıc UA, Turkcapar MH, Ercan ES. (2019). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerde DEHB alt tiplerinde psikiyatrik komorbidite. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik

 1. Journal of Child Psychology Psychiatry
 2. Journal of Clinical Psychopharmacology
 3. Journal of Attention Disorders
 4. Psychiatry Research
 5. The Journal of Psychiatry, Mind & Brain
 6. Klinik Psikiyatri Dergisi
 7. Nöropsikiyatri Arşivi
 8. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 9. Bulletin of Clinical Psychopharmacology
 10. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
 11. International Journal of Psychiatry in Medicine
 12. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health
 13. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
 14. Türkiye Klinikleri, Yaşam boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Özel Sayısı (2015)
 15. Journal of Affective Disorder
 16. Journal of Psychiatry Research
 17. International Journal of Methods in Psychiatric Research
 18. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology
 19. Cardiology in the Young
 20. Emergency Medicine International
 21. Psychiatria Danubina journal
 22. Expert Opinion On Pharmacotherapy
 23. ATAUNİ Rektörlüğü Bilimsel Proje Hakemlik
 24. European Child & Adolescent Psychiatry
 25. Postgraduate Medicine
 26. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
 27. BMC Psychiatry

Ödüller

Uluslararası Ödüller

XXI. Worl Congress of Psychiatric Genetic, Boston 2013 Travel Award

Imaging Genetics of DSM-V Proposed Attention Deficit Hyperactivity Disorder Subtypes Ali Bacanlı, Serkan Süren, Kemal Utku Yazıcı, Duygu Aygüneş, Buket Kosova, Mehmet Emin Erdal, Hasan Herken, Cem Çallı, Cahide Aydın, and Eyüp Sabri Ercan.

4.World Congress of ADHD, Milan Italy (2013) Best poster Award

Robust evidence for DSM-V ADHD Inattentive Subtype: results obtained from a large neuropsychologic, genetic and multimodal imaging study

Süren S, Bacanlı A, Yazıcı KU, Kosova B, Aygünes D, Çallı C, Aydın C, Ercan ES (2013). 4th World Congress on ADHD, Milan Italy.

4.World Congress of ADHD, Milan Italy (2013) Best poster Tour

Altered Response with Methlyphenidate to ADHD-like symptoms in Pervasive Developmental Disorder: Does CES-1 Enzyme Gene Polymorphism Play a Role?

Ercan ES, Akyol UA, Yüce D, Ercan E, Aygüneş D, Kosova B. (2013) 4th World Congress on ADHD. Milan Italy.

Ulusal Ödüller

İzmir Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Araştırma Birincilik Ödülü

Varolgüneş D, Ercan ES, Erdoğan İ, Aydın C (2000) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin anne-babalarının psikiyatrik özelliklerinin araştırılması. 10. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Sarıgerme.

2001 Yılı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi ödülü

Ercan ES, Amado S, Somer O, Çıkoğlu S (2001) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(3):132-145.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği En Başarılı Bilimsel Araştırma Poster Ödülü

Ercan ES, Varan A, Deniz Ü, Çıkoğlu S, Kutlu A (2003) Kombine Tedavinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Etkinliğinin Araştırılması.

Fahrettin Kerim Gökay Araştırma İkincilik Ödülü

İnal AK, Ercan ES, Aydın C (2005) Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: 18 ay izlem çalışması.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü 2008

Ercan ES, Başay Ö, Alpman A, Aydın C (2008) DEHB ile Komorbid DEHB/Davranım Bozukluğu farklı hastalıklar mı? Aday Genle Ne Diyor?

Fahrettin Kerim Gökay Araştırma İkincilik Ödülü

Ercan ES, Kandulu R, Uslu E, Aydın C, Sağduyu G, Koca N (2010) Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerinde Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı: İki Yıl Süreli Boylamsal Prevalans Çalışması.

Fahrettin Kerim Gökay Araştırma Birincilik Ödülü

Ercan ES, Rohde LA, Kandulu R, Uslu E, Kabukçu Basay B, Sağduyu G, Koca N, Aydın C. (2011) Türkiye’de İlköğretim öğrencilerinde DEHB ve KOKGB Sıklığı: Üç Yıllık Boylamsal Yaygınlık Araştırması. 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü

Ercan ES, Kutlu A, Durak S, Akyol Ardıç Ü, Deniz Ü, Aydin C. (2011) Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi:18 Aylık İzlem Çalışması.

Fahrettin Kerim Gökay Araştırma Posteri Birincilik Ödülü

Ercan ES (2012).Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Hiperaktivite Semptomlarına Metilfenidatla yetersiz yanıt: Ces-1 Polimorfizminin rolü var mı?

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Proje Ödülü

Ercan ES, Aydın C, Kosova B, Çallı C, Süren S, Bacanlı A, Yazıcı KU, Aygüneş D. (2012) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Nöropsikolojik , Genetik, ve Beyin Görüntüleme Açısından Bütüncül Bir Bakış.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Poster Ödülü

Ercan ES, Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Kosova B, Aygünes D, Çallı C, Aydın C. (2012). Dsm V’in Belirlediği DEHB Restriktif Alt Tipi Geçerli Bir Tanı Mı? Yürütücü İşlevleri Genetik ve Multimodal Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirme. 17.Ergen Günleri Poster Ödülü.

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Araştırma Birincilik Ödülü

Ercan ES, Köse S, Kutlu A, Akyol O, Durak S, Aydin C. (2013). Treatment Duration is Associated with Functioning and Prognosis in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 5th International Congress on Psychopharmacology. Antalya, Turkey.

Fahrettin Kerim Gökay Araştırma Birincilik Ödülü

Bilaç Ö, Uysal T, Ercan ES. (2014). Türk Çocuklarında Psikiyatrik Bozuklukların Yaygınlığı: Bozulma Etkisi ve Sosyodemografik Özellikler. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Konya, Türkiye.

Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü

Bilaç Ö, Ercan ES, Uysal T, Aydın C. (2015). İlköğretim Öğrencilerinde Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler.

Prof. Dr. Atilla Turgay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre En iyi Araştırma Ödülü

Serkan Süren, Eyüp Sabri Ercan, Ali Bacanlı, Kemal Utku Yazıcı, Cahide Aydın, Buket Kosova, Duygu Aygüneş, Cem Çallı (2016). DEHB Alt Tiplerinin Yürütücü İşlevler, Genetik ve Multimodal Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirilmesi

Ord. Prof.Dr. Fahrettin Kerim Gökay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 26. Ulusal Kongresi Poster Birincilik Ödülü

DEHB'de Beyaz Madde: DTI çalışması (2016)

Prof. Dr. Atilla Turgay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre En iyi Araştırma Ödülü

Burcu Kardaş, M. Burak Baytunca, Gül Ünsel Bolat, Melis İpçi, Sevim Berrin İnci, Onur Özyurt, Cem Çallı, Eyüp Sabri Ercan (2018).Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan Çocuk ve Ergenlerde Kranial Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Araştırılması.

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 28. Ulusal Kongresi Araştırma Sunumu İkincilik Ödülü

Türkiye Çocuk Ruh Sağlığı Bozuklukları Çalışması

Prof. Dr. Selahattin Şenol 4. Bahar Okulu Proje Ödülü,2018

Çelik D, Ercan ES (2018). Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan çocuk ve ergenlerde DTI ve Kranial Fonksiyonel Magnetik Rezonans (FMRG) görüntüleme bulgularının araştırılması