DEHB tedavisinde genellikle ilk tercih edilen ilaçlar uyarıcılardır. Ritalin, Dexedrine ve Pemoline olmak üzere üç çeşit uyarıcı ilaç DEHB tedavisinde kullanılmasına karşın, ülkemizde sadece Ritalin bulunmaktadır. Uyarıcı ilaç tedavisine başlanırken en çok seçilen ilaç Ritalindir. Bu ilaçtan yararlanılmazsa diğer uyarıcılardan birisine geçilir. Ülkemizde Ritalinden başka uyarıcı ilaç olmadığından ikinci ilaç olarak sıklıkla Tofranil (imipramin) kullanılmaktadır.

Tofranilin de DEHB tedavisinde etkin bir ilaç olduğu kanıtlanmıştır. Tofranilin hareketlilik ve dürtüsellik üzerine etkili olduğu belirtilirken dikkat bozukluklarını düzeltmede daha az etkin olduğu düşünülmektedir.