Aşağıdaki sorular çocuğunuzun bazı özelliklerini sorgulamaktadır. Bu soruları çocuğunuzu aynı yaş ve cinsteki akranlarıyla karşılaştırarak yanıtlayınız. Soruların tümünü yanıtlamaya çalışınız. Emin olmadığınız sorularda, en yakın olabileceğini düşündüğünüz yanıtı seçiniz. Bu soruları cevaplarken çocuğunuzun durumunu genel olarak değerlendirmeniz beklenmektedir. Bu nedenle “çoğu zaman” ve “çoğu durumda” gözlediğiniz özelliklere göre yanıt veriniz. Cevapların yanına ek açıklamalar yapmayınız

    Yok Biraz Çok Fazla
1 Çocuğunuzun iki yaşına gelene kadar diğer çocuklardan daha fazla ağlayan, mızmızlanan, uyuması, yemesi, söz dinlemesi güç olan bir çocuk muydu ?
2 Çocuğunuz iki yaşına gelene kadar diğer çocuklardan daha fazla hareketli miydi ?
3 Çocuğunuz 2-5 yaş arasında diğer çocuklardan daha fazla hareketli miydi ?
4 Çocuğunuz 4-5 yaşlarındayken bir misafirliğe gittiğinizde veya eve bir misafir kabul edildiğinde hareketliliği veya yaramazlığı nedeniyle çok sorun yaşar mıydınız ?
5 Okul öncesi dönemde akranlarıyla karşılaştırıldığında, çocuğunuzun daha sık olarak düşmesi ve yaralanması olur muydu ?
6 Çocuğunuz okul öncesi dönemde, akranlarıyla karşılaştırıldığında, arkadaşlarıyla oyun oynamada daha sık uyumsuzluk gösterir miydi ? (oyunları bozması, sık kavga çıkarması gibi özellikler var mıydı ?)
7 Çocuğunuz okul öncesi dönemde, prize bir şey sokma, bıçakla,ateşle oynama, yüksek yerlere tırmanma, yüksek yerden atlama gibi tehlikeli işlere korkmadan girişir miydi?
8 Çocuğunuzun okul öncesi dönemden başlayarak, akranlarıyla karşılaştırıldığında istediklerini yaptırmak için aşırı ısrarcılığı ve tutturması olur muydu ?
9 Kreş ve anasınıfındaki çalışanlara göre (eğer kreş ve anasınıfına devam etmediyse çevredekiler, akrabalar, komşular vs.) çocuğunuzun aşırı hareketliliği var mıydı ?
10 İlkokul 1’de öğretmen, okul yönetimi veya diğer veliler tarafından çocuğunuzun hareketliliği, konuşkanlığı veya kurallara uymaması nedeniyle sık sık uyarı alır mıydınız ?