Yok Biraz Çok Fazla
1 Dikkatini ayrıntılara veremez ya da diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar.
2 Üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı oyunlarda dikkatini sürdürmede zorluk çeker.
3 Kendisine doğrudan hitap edildiğinde dinlemiyormuş gibi görünür.
4 Yönergeleri gerektiği gibi izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da işyerindeki görevlerini tamamlayamaz.
5 Görev ve etkinliklerini düzenlemekte güçlük çeker.
6 Uzun süreli dikkat gerektiren işlerden (okul ödevi-ev ödevi gibi) kaçınır.
7 Üzerine aldığı görev ya da etkinlikler için gerekli olan eşyaları (kalem, kitap, oyuncak araç-gereç gibi) kaybeder.
8 Dikkati kolayca dağılır.
9 Günlük etkinliklerde unutkandır.
10 Elleri ayakları kıpır kıpır ya da oturduğu yerde kıpırdanır.
11 Sınıfta ya da oturması gereken diğer durumlarda yerinde oturmaz.
12 Uygun olmayan durumlarda sağa sola koşuşturur.
13 Sakince oyun oynamakta ya da boş zaman etkinliklerine katılmakta güçlük çeker.
14 Hep hareket halindedir ya da sanki motor takmış gibi davranır.
15 Çok konuşur.
16 Soruların soru tamamlanmadan yanıtını verir.
17 Sırasını beklemekte güçlük çeker.
18 Başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer. (Başkalarının konuşmaları ya da oyunlarına burnunu sokar)