Yok Biraz Çok Fazla
1 Dikkatini ayrıntılara veremez ya da diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar.
2 Üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı oyunlarda dikkatini sürdürmede zorluk çeker.
3 Kendisine doğrudan hitap edildiğinde dinlemiyormuş gibi görünür.
4 Yönergeleri gerektiği gibi izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da işyerindeki görevlerini tamamlayamaz
5 Görev ve etkinliklerini düzenlemekte güçlük çeker.
6 Uzun süreli dikkat gerektiren işlerden (okul ödevi-ev ödevi gibi) kaçınır.
7 Üzerine aldığı görev ya da etkinlikler için gerekli olan eşyaları (kalem, kitap, oyuncak araç-gereç gibi) kaybeder.
8 Dikkati kolayca dağılır.
9 Günlük etkinliklerde unutkandır.
10 Elleri ayakları kıpır kıpır ya da oturduğu yerde kıpırdanır.
11 Sınıfta ya da oturması gereken diğer durumlarda yerinde oturmaz.yokbirazfazlaçok fazla
12 Uygun olmayan durumlarda sağa sola koşuşturur.
13 Sakince oyun oynamakta ya da boş zaman etkinliklerine katılmakta güçlük çeker.
14 Hep hareket halindedir ya da sanki motor takmış gibi davranır.
15 Çok konuşur.
16 Soruların soru tamamlanmadan yanıtını verir.
17 Sırasını beklemekte güçlük çeker.
18 Başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer. (Başkalarının konuşmaları ya da oyunlarına burnunu sokar)
19 Kontrolünü kaybeder.
20 Erişkinlerle tartışır.
21 Kurallara ve isteklere karşı çıkar ya da reddeder.
22 Başkalarını isteyerek rahatsız eder.
23 Hataları ya da yanlış davranışları için başkalarını suçlar.
24 Alıngandır ve başkaları tarafından kolayca kızdırılır.
25 Kızgın ve güceniktir.
26 Çoğu zaman kincidir ve intikam almak ister.
27 Kabadayılık eder, tehdit eder ya da gözdağı verir.
28 Kavga dövüş başlatır.
29 Başkalarına ciddi biçimde fiziksel zarar vererek silah (sopa, taş, kırık şişe, bıçak, tabanca vb.)
30 İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranır.
31 Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranır.
32 Başkalarının gözü önünde hırsızlık (saldırganlık, soygun, çanta kapıp kaçmak, tehdit ile soyma, silahlı soygun) yapar.
33 Başka birine cinsel etkinlikte bulunmak için zorlar.
34 Ciddi hasar vermek amacıyla yangın çıkarır.
35 Başkalarının malına mülküne isteyerek zarar verir. (yangın çıkarma dışında)
36 Başkalarının evine, binasına ya da aracına zorla girer.
37 Bir şey elde etmek , bir çıkar sağlamak ya da sorumluluklardan kaçmak için yalan söyler. (başkalarını atlatır.)
38 Hiç kimse görmeden değerli eşyaları çalar. (Mağazalardan mal çalma, sahtekarlık)
39 13 yaşından öncesinden başlayarak ailenin yasaklarına karşın geceyi dışarıda geçirir.
40 Anne babasının ya da onların yerini tutan kişilerin evinde yaşarken en az iki kez geceleyin evden kaçtı. (ya da uzun süreli dönmemişse bir kez)
41 13 yaş öncesinden başlayarak okuldan kaçar.