Melis İPÇİ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Melis İpçi

Ünvanı: Uzman Klinik Psikolog

Doğum Tarihi: 05 Nisan 1991

Çalışma Adresi: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'ın Çocuk ve Ergen Kliniği, Alsancak/İZMİR

İş Telefonu: 232-4632721

İş Faksı: 232-4638891

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Okul/Üniversite

Yıl

Lise

 

İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi

2009

Lisans

Psikoloji Bölümü

Ege Üniversitesi

2009-2013

Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

2017-2019

 

Uzmanlık Projesi: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerde DEHB alt tiplerinde psikiyatrik komorbidite.

Proje Danışmanı: Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar

Staj Deneyimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı ve Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'ın özel kliniği (2010 yılı Haziran ve 2013 yılı Haziran arası).

Aldığı Terapi Eğitimleri

 1. EMDR Terapisi Eğitimi 1.düzey, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2014, İstanbul.
 2. Çocuk ve Ergenlerde EMDR Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015, İstanbul.
 3. Aile Danışmanlığı Terapisi Eğitimi, 2015, İzmir.
 4. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2016, İzmir.
 5. Dr. Derek Farrell ile OKB olan bireylerde EMDR uygulamaları, 2017, İstanbul.

Alınan Eğitimler

 1. Transaksiyonel Analiz (TA), 2011, İzmir.
 2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Anne Baba Eğitimi, 2011, İzmir.
 3. Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul.
 4. Şema Terapi Kursu, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, 2019, İstanbul.
 5. Motivasyonel Görüşme Teknikleri, 2018, Gaziantep.
 6. Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Çalışmaları, 2018, Gaziantep.
 7. Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji Süpervizyon Çalışmaları, 2018, Gaziantep.

Kullanılan Test ve Envanterler

 1. Wisc-r (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi)
 2. Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi (KSADS-PL)
 3. Tematik Algı Testi (TAT) ve Çocuklar için Tematik Algı Testi (CAT)
 4. Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi Testleri ( AGTE, Otizm Değerlendirme Testleri)
 5. Dawba (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi Tanılama Aracı)
 6. CNS-Vital Signs (Bilgisayar Destekli Dikkat Testi Programı)
 7. Çocuklar ve Ergenler için Dikkat Testleri ve Egzersizleri

Eserler

Ödül

Genç Psikologlar Araştırma Üçüncülük Ödülü

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Giyim Alışkanlıkları, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2014, Bursa, Türkiye.

Prof. Dr. Atilla Turgay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre En İyi Araştırma Ödülü

Kardaş B, Baytunca MB, Ünsel Bolat G, İpçi M, İnci SB, Özyurt O, Çallı C, Ercan ES. Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan Çocuk ve Ergenlerde Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Araştırılması. 28.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.

Makaleler

Uluslarası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Durak S, Ercan ES, Ardıç UA, Yüce D, Ercan E, İpci M. (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. J Clin Psychopharmacol, 34(4), 467-474.

 2. Ercan E, İpci M, İnci SB, Ercan E, Ercan ES. (2014). The effects of attention deficit hyperactivity disorder on clothing selection and habits among Turkish University students. Atten Defic Hyperact Disord, Dec 28.

 3. İnci SB, İpçi M, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2016). Psychiatric Comorbidity and Demographic Characteristics of 1000 Children and Adolescents with ADHD in Turkey. Journal of Attention Disorder, .

 4. Akyol AU, Ercan ES, Kutlu A, Yüce D, İpci M, İnci SB. (2016). Successful treatment response with aripiprazole augmentation of SSRIs in refractory obsessive-compulsive disorder in childhood. Child Psychiatry Human Development, .

 5. İpçi M, İnci SB, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2017). A case of Asperger Syndrome with comorbidity of posttraumatic stress disorder and selective mutism: significant remission with combination of aripiprazole and eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37 (1), 109-110.

 6. Ercan ES, İnci SB, İpçi M. (2017). Is there an effect of Methylphenidate on Thrombocytopenia?. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37 (3), 374.

 7. Baytunca MB, İnci SB, İpci M, Kardas B, Bolat GU, Ercan ES (2018). The neurocognitive nature of children with ADHD comorbid sluggish cognitive tempo: Might SCT be a disorder of vigilance? Psychiatry Res. .

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. İpçi M, İnci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2014). Asperger Bozukluğu: Üç Olgu Sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1), 37-41.
 2. İnci SB, İpci M, Altıntoprak AE, Ardıç UA, Ercan ES (2016). Esrar bağımlılarında çocuklukta algılanan ebeveyn kabul reddinin çocukluk çağı travma yaşantıları, kendine zarar verme davranışı ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi. (Baskıda).
 3. İnci SB, Akyol UA, İpçi M, Ercan ES (2016). Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan ergenlerde bilişsel davranışçı terapi ve Aripiprazol birlikteliği: Bir olgu sunumu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2016, 44-49.
 4. İnci İzmir SB, İpçi M, Ercan ES. (2019). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde İnternet Kullanımının Saldırganlık İle İlişkisi. Düşünen Adam:Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 32: 185-193.

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiri

 1. İpci M, İnci İzmir B, Türkçapar H, Akyol UA, Ercan ES. The prevalence of psychiatric comorbidity in children and adolescents with ADHD in Turkey. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

 2. Ercan ES, Baytunca B, Kardas B, Bolat GU, İpci M, İnci SB, Ozyurt O, Callı C. Sluggish cognitive tempo symptoms in ADHD may be associated with occipital compensator mechanisms. 7th World Congress on ADHD. 25-28 April 2019, Lisbon, Portugal.

Ulusal ve Uluslar Arası Katılımlı Konferanslarda Konuşma Ve Eğitim

 1. Çocuk Olgularla EMDR Uygulamaları. (2019). Taksim Gönen Hotel İstanbul.

 2. Çocuk ve Ergenlerde EMDR; Olgularla EMDR. (2019). 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiri

 1. İnci SB, İpci M (2015). Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Psikolojik Uyumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. VII. Işık savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.

 2. İpci M, İnci SB (2015). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olanlarda internet kullanımı ve saldırganlık ilişkisi. VII. Işık savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.

 3. Ardıç ÜA, İnci SB, İpci M, Ercan ES (2016). Risperidon ile Kıllanma Artışı Olan Olgunun İzlem Süreci. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

 4. İpci M, İnci SB, Ardıç ÜA, Ercan ES (2016). DEHB Kazaya Uğrama Riskini Arttırır Mı?:Geriye Dönük İzlem Çalışması, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

 5. İnci SB, İpci M, Ardıç UA, Durak FS, Ercan ES (2016). DEHB Tanılı 1000 Çocuk ve Ergende Psikiyatrik Komorbidite ve Sosyodemografik Özellikler. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

 6. Kardaş B, Ercan ES, Baytunca B, Bolat GÜ, İpci M, İnci SB (2016). Yavaş Bilişsel Tempo tanılı 3 olgu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

 7. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2016). Selektif Mutizm’in EMDR ile tedavisi: bir olgu sunumu. 1.EMDR Sempozyumu, İstanbul.

 8. İnci SB, İpçi M, Ercan ES (2016). Çoklu travmaya bağlı panik bozuklukta EMDR: bir olgu sunumu. 1.EMDR Sempozyumu, İstanbul.

 9. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2017). Use of Aripiprazole in children and adolescent with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

 10. İnci SB, İpçi M, Ercan ES. (2017). Use of SSRIs in children and adolescents with obsessive compulsive disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

 11. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2017). Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder with Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Case Studies. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

 12. İnci SB, İpçi M, Ercan ES (2017). Recognition of Face In Asperger's Syndrome. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

 13. Kardaş B, Baytunca MB, Bolat GÜ, İpçi M, İnci M, Özyurt O, Çallı C, Ercan ES (2018). Yavaş bilişsel tempo ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde kranial fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme bulgularının araştırılması. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 May, Kozyatağı, İstanbul.

 14. İzmir inci SB, İpçi M, Ardıç ÜA, Ercan ES (2019). Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan çocuk ve ergenlerde Metilfenidat Kullanımına Yanıt. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

 15. İpçi M, Inci Izmir SB, Ardıc UA, Turkcapar MH, Ercan ES. (2019). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerde DEHB alt tiplerinde psikiyatrik komorbidite. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul.

 16. İnci İzmir SB, İpçi M, Yılmaz E. İyileşme sürecinde olan bir ergen danışanın kumar oynama problem: Bir olgu sunumu. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 May, Elite World Asia Otel, İstanbul

Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiri

 1. Durak FS, Ardıç UA, İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2016). Bir İzlem Çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

 2. İnci SB, Altıntoprak AE, Varan A, Ipçi M, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES (2016). The Effects of Perceived Parental Acceptance-Rejection on Psychological Adjustment and Intimate Relationship in Adulthood in Cannabis Users. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid, Spain.

Scı Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik

 1. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology