Sevim BERRİN İNCİ İZMİR

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sevim Berrin İNCİ İZMİR

Doğum Tarihi: 10/07/1987

Çalışma adresi: Talatpaşa Bulvarı Mustafa Bey Apartmanı No:1 Kat:2 Daire:4 Alsancak/İZMİR

İş telefonu: 232-4632721

İş faksı: 232-4638891

Öğrenim durumu:

Derece

Bölüm/Program

Okul/Üniversite

Yıl

Lise

 

İzmir Aliağa TED Koleji

2000- 2005

Lisans

Psikoloji Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi

2005- 2010

Yüksek Lisans

Madde Bağımlılığı

Ege Üniversitesi

2012- 2015

Doktora

Klinik Psikoloji (Çocuk & Ergen Odaklı)

Işık Üniversitesi

2019-2023

 

Yüksek Lisans TEZ: Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkinlikteki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Doktora TEZ: ‘Yavaş Bilişsel Temponun Eşlik Ettiği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı 8-12 Yaş Arasındaki Çocuklarda Klinik ve Nörobilişsel Özelliklerin Belirlenmesi ve DEHB ve DEHB+KOKGB Tanılı Çocuklarla Karşılaştırılması’

ALDIĞI TERAPİ EĞİTİMLERİ

 1. Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 2011-2015, İstanbul

 2. EMDR I. Düzey Terapi Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015, İstanbul.

 3. Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015, İstanbul.

 4. Aile Danışmanlığı Terapisi Eğitimi, 2015, İzmir.

 5. EMDR II. Düzey Terapi Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2018, İstanbul.

 6. Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul, 2019, İzmir

 7. Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul, 2019, İstanbul

 8. Çocuk ve Ergenlerde EMDR 2. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2020, İstanbul.

 9. EMDR Flash Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2022, Online

ALINAN EĞİTİMLER

 1. EMDR Sık Kullanılan Protokoller Eğitimi, Haldem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü, 2023, Online

 2. Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikasyon Eğitimi, 2023, Online

 3. Anksiyete Bozuklukları için EMDR Terapisi Workshopu, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2022, Hibrit.

 4. Pergel Eğitimi (Sınava Yönelik Performans Geliştirme Programı), Empati İzmir, 2019

 5. Erken Dönem Travmaları (0-3 yaş) ve EMDR Eğitimi, Fide Danışmanlık, 2017 İzmir

 6. Bağlanma ve EMDR Eğitimi, Fide Danışmanlık, 2017 İzmir

 7. Obsessif Kompulsif Bozukluk ve EMDR Çalıştayı, 2016, İstanbul

 8. Eş terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Atölye Çalışması, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2016 Ankara

 9. Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul

 10. Motivasyonel Görüşme, Ege Üniversitesi, 2011

 11. Sigara-Alkol-Madde Bağımlılığı (SAMBA) Tedavi Programı, 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2011, Antalya.

 12. Genel Nöropsikolojik Değerlendirme, Türk Psikologlar Derneği, 2010

 13. Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Öngörüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık, Türk Psikologlar Derneği, 2010

KULLANILAN TEST VE ENVANTERLER

 1. CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)

 2. WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi)

 3. CNS-VS (Bilgisayar Destekli Dikkat Testi Programı)

 4. Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi Testleri

 5. Tematik Algı Testi (TAT)

 6. Çocuklar için Tematik Algı Testi (CAT)

 7. Dawba (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi Tanılama Aracı)

 8. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

 9. Ankara Gelişim Testi (AGTE)

ESERLER

ÖDÜL

Genç Psikologlar Araştırma Üçüncülük Ödülü

İnci SB, İpçi M. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Giyim Alışkanlıkları, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2014, Bursa, Türkiye.

Prof. Dr. Atilla Turgay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre En İyi Araştırma Ödülü

Kardaş B, Baytunca MB, Ünsel Bolat G, İpçi M, İnci SB, Özyurt O, Çallı C, Ercan ES. Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan Çocuk ve Ergenlerde Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Araştırılması. 28.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.

MAKALELER

Uluslarası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Inci Izmir, S. B., Korkmazlar, Ü., & Ercan, E. S. (2023). Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy in Adolescents with Panic Disorder: A Twelve-Week Follow-Up Study. Clinical child psychology and psychiatry, 13591045231184757. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/13591045231184757

 2. Inci Izmir SB, & Ercan ES (2023). Treatment of preschool children with obsessive compulsive disorder. Clinical Child Psychology and Psychiatry https://doi.org/10.1177/13591045221111848

 3. Inci İzmir SB, Ipci M, Ercan ES. (2022). Methylphenidate significantly improves neurocognitive impairments in children with ADHD. Psychiatry Research, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114492.

 4. Baytunca MB, de Frederick B, Bolat GU, Kardas B, Inci SB, Ipci M, Calli C, Özyurt O, Öngür D, Süren S, Ercan ES. (2021). Increased cerebral blood flow in the right anterior cingulate cortex and fronto-orbital cortex during go/no-go task in children with ADHD. Nord J Psychiatry, 7:1-9.

 5. Ipci M, Inci Izmir SB, Türkçapar MH, Özdel K, Akyol Ardıç U, Ercan ES. (2020). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerde DEHB alt tiplerinde psikiyatrik komorbidite. Nöro Psikiyatri Arşivi, 57 (4):283-289..

 6. Ünsel-Bolat G, Baytunca MB, Kardas B, Ipci M, Inci Izmir SB, Ozyurt O, Çallı C, Ercan ES. (2020). Diffusion tensor imaging findings in children with sluggish cognitive tempo comorbid ADHD. Nordic Journal of Psychiatry, 16:1-7.

 7. Baytunca B, Inci SB, Ercan ES. (2019). Reply to Letter. Psychiatry Research, 279: 368-369.

 8. Baytunca B, Inci SB, Ipci M, Kardas B, Unsel Bolat G, Ercan ES. (2018). The neurocognitive nature of children with ADHD comorbid Sluggish Cognitive Tempo: Might SCT be a disorder of vigilance? Psychiatry Research, 270:967-973.

 9. Akyol Ardıç U, Kucukkose M, Inci SB, Ercan ES. (2017). Efficacy and Safety Profile of Risperidone Long-Acting Injection in Adolescents in a Real-Life Setting. Journal of Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 16(1):57-61.

 10. Ercan ES, Inci SB, İpçi M. (2017). Is there an effect of methylphenidate on thrombocytopenia? Journal of Clinical Psychopharmacology, 37(3):374.

 11. İpçi M, Inci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2017). A case of Asperger syndrome with comorbidty of Post-Traumatic Stress Disorder and Selective Mutism: the significant remission with the combination of Aripiprazole and Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37(1), 109-110.

 12. Akyol Ardıc Ü, Ercan ES, Durak FS, Yüce D, Ipci M, Inci SB. (2016). Successful Treatment Response with Aripiprazole Augmentation of SSRIs in Refractory Obsessive-Compulsive Disorder in Childhood. Journal of Child Psychiatry and Human Development,48(5):699-704.

 13. Inci SB, İpçi M, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2016). Psychiatric Comorbidity and Demographic Characteristics of 1000 Children and Adolescents with ADHD in Turkey. Journal of Attention Disorder, .

 14. Ercan E, İpci M, Inci SB, Ercan E, Ercan ES. (2015). The effects of attention deficit hyperactivity disorder on clothing selection and habits among Turkish University students. Journal of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 7(3):191-8.

 15. Ercan E, Ercan ES, Atılgan H, Kabukçu Başay B, Uysal T, Inci SB, Akyol Ardıç Ü. (2014). Predicting Aggression in Children with ADHD. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 15(8),15.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. İnci İzmir SB, İpçi M, Ercan ES. (2019). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde İnternet Kullanımının Saldırganlık İle İlişkisi. Düşünen Adam:Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 32: 185-193.

 2. İnci SB, İpci M, Altıntoprak AE, Ardıç UA, Ercan ES (2016). Esrar bağımlılarında çocuklukta algılanan ebeveyn kabul reddinin çocukluk çağı travma yaşantıları, kendine zarar verme davranışı ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 17(3):95-107.

 3. İnci SB, Akyol Ardıç Ü, İpci M, Ercan ES. (2016). Obsessif Kompulsif Bozukluğu olan ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aripiprazol birlikteliği: Olgu Sunumu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 5(1):44-49.

 4. İpçi M, İnci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2015). Asperger Bozukluğunda Atipik Antipsikotik kullanımına olumlu yanıt: Üç Olgu Sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1), 37-41.

Ulusal ve Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

 

 1. İnci İzmir SB, İpci M, Korkmazlar Ü, Ercan ES. (2022). Asperger Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı olguda EMDR: Bir Olgu. Uluslararası Çocuk ve Ergen Travma Kongresi, Izmir.

 2. İpci M, İnci İzmir SB, Korkmazlar Ü, Ercan ES. (2022). Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğunda EMDR: Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Çocuk ve Ergen Travma Kongresi, Izmir.

 3. İnci İzmir SB, İpci M, Akyol Ardıç U, Ercan ES. (2019). Yavaş Bilişsel Tempo ile DEHB olan çocuk ve ergenlerde Metilfenidat Kullanımına Yanıt. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.

 4. İpci M, İnci İzmir SB, Akyol Ardıç U, Turkcapar MH, Ercan ES. (2019).Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerde DEHB alt tiplerinde psikiyatrik komorbidite. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.

 5. İnci İzmir SB, İpci M, Yılmaz E. (2019). İyileşme sürecinde olan bir ergen danışanın kumar oynama problemi: bir olgu sunumu. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul.

 6. İpci M, İnci İzmir SB, Türkçapar MH, Akyol Ardıç U, Ercan ES.(2019). The prevalence of psychiatric comorbidity in children and adolescents with ADHD in Turkey. 7th World Congress on ADHD, Lisbon.

 7. Ercan ES, Baytunca MB, Kardas B, Balat GU, Ipci M, Inci SB, Ozyurt O, Calli C. (2019). Sluggish Cognitive Tempo symptoms in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder may be associated with Occipital Compansatuar Mechanisms. 7th World Congress on ADHD, Lisbon.

 8. İnci SB, İpci M, Ercan ES. (2017). Use of SSRIs in Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 9. Ipci M, İnci SB, Ercan ES. (2017). Use of Aripiprazole in Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 10. Ipci M, İnci SB, Ercan ES. (2017). Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder with Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Case Studies. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 11. İnci SB, İpci M, Ercan ES. (2017). Recognition of face ın Asperger's Syndrome. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 12. İnci SB, İpçi M. (2016). Çoklu Travmaya Bağlı Panik Bozuklukta EMDR:Bir Olgu Sunumu. 3. EMDR Sempozyumu, İstanbul.

 13. İpçi M, Inci SB. (2016). Selektif Mutizm’in EMDR ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 3. EMDR Sempozyumu, İstanbul.

 14. Kardaş B, Ercan ES, Baytunca MB, Ünsel Bolat G, İpçi M, İnci SB. (2016) Sluggish Cognitive Tempo (Yavaş Bilişsel Tempo) Tanılı 3 Olgu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 15. Akyol Ardıç Ü, İnci SB, İpci M, Ercan ES. (2016). Risperidon ile Kıllanma Artışı Olan Olgunun İzlem Süreci. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 16. İnci SB, İpçi M, Akyol Ardıç Ü, Durak FS, Ercan ES. (2016). Dehb Tanılı 1000 Çocuk ve Ergende Psikiyatrik Komorbidite ve Sosyo-demografik Özellikler. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 17. İpci M, İnci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2016). Dehb Kazaya Uğrama Riskini Arttırır Mı?: Geriye Dönük İzlem Çalışması. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 18. İnci SB, İpci M. (2015). Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Psikolojik Uyumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. VII. Işık Savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.

 19. İnci SB, İpci M. (2015). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olanlarda İnternet Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi. VII. Işık Savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.

 20. Altıntoprak AE, İnci SB, Torun S, Varan A. (2012). Farklı Suçlardan Hükümlü olanların çocukluk çağı travma yaşantıları ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa.

 21. Yıldız U, Altıntoprak AE, Havaceligi D, Yuncu Z, Aydın C, Celik Y, Inci SB, Tolunay T. (2012). A Comparison Study Among High School Students in Izmir-Turkey Between 2008 and 2011: The Prevalence of Substance Use, and The Prevalence of Hopelessness and Depression Among Students Using Substance. Braga Workshop Drugs and the Brain, Portekiz

 22. Altıntoprak AE, İnci SB, Torun S, Tolunay T. (2011) Yatarak/Ayaktan Tedavi Gören ve Cezaevinde Kalan Alkol/Madde Bağımlılarında İntihar Düşüncesi, İntihar Niyeti ve İntihar Davranışının İncelenmesi 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya.

 23. Altıntoprak AE, İnci SB, Torun S, Tolunay T. (2011). Yatarak/Ayaktan Tedavi Gören ve Cezaevinde Kalan Alkol/Madde Bağımlılarında Kendine Zarar Verme Davranışı (KZVD) İntihar Düşüncesi, İntihar Niyeti ve İntihar Davranışının İncelenmesi. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, Aydın.

Ulusal ve Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

 1. İnci İzmir SB. (2019). Çocuk ve Ergenlerde EMDR uygulamaları; Olgularla EMDR. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul

 2. Durak FS, Ardıç UA, İpci M, İnci SB, Ercan ES. (2016). Bir İzlem Çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

Uluslararası katılımlı Konferans

 1. İnci SB, Altıntoprak AE, Varan A, Ipci M, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES (2016). The Effects of Perceived Parental Acceptance-Rejection on Psychological Adjustment and Intimate Relationship in Adulthood in Cannabis Users. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid, Spain

Eğitimci olarak Katılım

 1. Erken Dönem Travması Olan Lösemi Olgusu ile EMDR. Çocuk Olgularla EMDR Uygulamaları Çalıştayı. 2018, İstanbul

SCI Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik

 1. Journal of Clinical Psychology

 2. Open Science Journal

 3. European Journal of Psychotraumatology

 4. Psychological Reports

 5. Journal Substance Abuse

 6. Clinical Child Psychology and Psychiatry

 7. Academia.edu

 8. Frontiers in Neuroscience

 9. Journal of Childhood & Developmental Disorders

Kitaplar

 1. İnci İzmir, S. B., İpci, M. (2020). Çocukların Gözünden EMDR. Eyüp Sabri Ercan ve Ümran Korkmazlar (Ed.), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

 2. İnci İzmir, S.B. (2020). Çocukluk Çağı Travmalarının Yansıması, İçinde EMDR. Z. Deniz Aktan (Ed.), Nobel Yayınevi, İstanbul.

 3. Korkmazlar Ü, İnci İzmir SB, İpçi M. (2020). Pandemi dönemi travmalarda çocuklar ve ailelerle emdr uygulamaları. Ercan ES, Yektaş Ç, Tufan AE, Bilaç Ö, editörler. COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, p.132-5.

 4. İnci İzmir, S.B. (2022). Babalık İşlevi, İçinde Baba ve Kız İlişkileri. Zabcı N (Ed.), İdeal Kültür Yayınevi, İstanbul.

 5. İnci İzmir, S.B. (2023). Çocuk ve Ergenlerde Göz Hareketleri Ile Duyarsizlaştirma Ve Yeniden İşleme (EMDR), İçinde Çocuk ve Ergelerde EMDR: Teoriden Gerçek Hayata İyileşme Öyküleri. İnci İzmir SB ve Çitil Akyol C (Ed.), Akademisyen Kitabevi, İstanbul.

 6. Uzun Eren Ç., İnci İzmir, S.B. (2023). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve EMDR, İçinde Çocuk ve Ergelerde EMDR: Teoriden Gerçek Hayata İyileşme Öyküleri. İnci İzmir SB ve Çitil Akyol C (Ed.), Akademisyen Kitabevi, İstanbul.

Dersler

 1. Süpervizyon Projesi Dersi (PSY546T.04), 2020-2021 Güz, Işık Üniversitesi

 2. Süpervizyon Projesi Dersi (PSY546T.05), 2020-2021 Güz

 3. Süpervizyon Projesi Dersi (PSY548T.08), 2022-2023 Güz, Işık Üniversitesi

 4. Süpervizyon Projesi Dersi (PSY548T.09), 2022-2023 Güz