Ülkü AKYOL ARDIÇ

 Ülkü AKYOL ARDIÇ
Braşı : Uzman Doktor
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Yabancı dil : İngilizce
Online Danışın

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Çocuk Psikiyatrisi Ege Üniversitesi

Görevler

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma görevlisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2008-2012
Uzman Doktor Denizli Devlet Hastanesi
Çocuk Psikiyatrisi Kliniği – Denizli
2012 Aralık-2015 Mart
Uzman Doktor Prof Dr Eyüp Sabri Ercan’ın kliniği 2015 Mart-

Ödüller

World Congress of ADHD, Milan Italy (2013) Best poster Tour

Altered Response with Methlyphenidate to ADHD-like symptoms in Pervasive Developmental Disorder: Does CES-1 Enzyme Gene Polymorphism Play a Role?

Ercan ES, Akyol UA, Yüce D, Ercan E, Aygüneş D, Kosova B. (2013) 4th World Congress on ADHD. Milan Italy.

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2012 Araştırma Poster Ödülü (BİRİNCİLİK)

Ercan ES, Akyol Ardıç Ü, Aygunes D, Ercan E. (2012).Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Hiperaktivite Semptomlarına Metilfenidatla yetersiz yanıt: Ces-1 Polimorfizminin rolü var mı?

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü (BİRİNCİLİK)

Ercan ES, Kutlu A, Durak S, Akyol Ardıç Ü, Deniz Ü, Aydin C. (2011) Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi:18 Aylık İzlem Çalışması.

15. Ergen Günleri Poster Ödülü 2010 (BİRİNCİLİK)

Akyol Ardıç Ü, Yüncü Z, Bayram A, Yıldırım Ş, Özbaran B, Tamar M, Aydın C, Egebam Ekibi “Bir Şehir Efsanesi: Madde Kullanmaya Başlama Yaşı Düşüyor mu?” (Poster)

Aldığı Eğitimler:

  • Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi – Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu Örneğinde Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri Kursu, Prof. Dr. Fatih Ünal, K-SADS, 18 Aralık 2011.
  • II. Pediatrik EEG – Temel Bilgiler Kursu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Organizasyonu ile. 11 Mart 2011
  • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapiler, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Kursu, 26-27 Mart 2011
  • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği organizasyonu ile, Mart 2013-Temmuz 2013,

Projelerde Yaptığı Görevler:

  • Denizli İlinde Ortaokul ve Lise düzeyindeki Okullarda Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin İntihar Riski ve Önlenmesi Konusunda Bilgi ve Beceri Eğitimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü, (Ocak 2013-Nisan 2013)
  • Denizli İli Çocuk Yuvası ve Çocuk Evlerinde Çalışan Bakım Personelinin Bilgi ve Beceri Eğitimi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü, (Eylül 2014-Şubat 2014)
  • Türkiye Çocuk Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi Çalışması, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ege Bölge Koordinatörü, (Kasım 2014- Mart 2015)

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1. Ercan ES, Ardic UA, Ercan E, Yuce D, Durak S. A Promising Preliminary Study of Aripiprazole for Treatment-Resistant Childhood Obsessive-Compulsive Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2015 Sep;25(7):580-4.

A.2. Ercan ES, Bilaç Ö, Uysal Özaslan T, Akyol Ardic U. Prevalence of Psychiatric Disorders Among Turkish Children: The Effects of Impairment and Sociodemographic Correlates. Child Psychiatry Hum Dev. 2015 Apr 7

A.3. Akyol Ardıc U, Ercan ES, Ercan E, Yuce D, Kabukcu Basay B. OROS-MPH is more effective than IR-MPH: a retrospective chart review in turkish children with attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(4):342-9

A.4. Ercan E, Ercan ES, Atılgan H, Başay BK, Uysal T, Inci SB, Ardıç UA. Predicting aggression in children with ADHD. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. May (2014). 15;8-15.

A.5. Durak S, Ercan ES, Ardıç UA, Yüce D, Ercan E, İpci M. (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. J Clin Psychopharmacol, 34(4), 467-474.

A.6. Ercan ES, Kandulu R, Uslu E, Ardic UA, Yazıcı KU, Basay BK, Aydın C, Rohde LA. Prevalence and diagnostic stability of ADHD and ODD in Turkish children: A 4-year longitudinal study. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. August 7 (2013).

A.7. Ercan ES, Ardıç ÜA, Basay BK, Ercan E, Basay Ö. Atomoxetine Response in the İnattentive and Combined subtypes of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Retrospective Chart Review. ADHD Atten Def Hyp Disord. 5(4), 377-385 (2013).

A.8. Özbaran B, Köse S, Ardıç UA, Erermiş S, Ergin HK, Bildik T, Yüncü Z, Ercan ES, Aydın C. Psychiatric Evaluation of Children Born with Assisted ReproductiveTechnologies and Their Mothers: A Clinical Study. Archives of Neuropsychiatry, 2013;50(1):59-64.

A.9. Ercan ES, Kandulu R, Ardıç UA. Preschool children with obsessive-compulsive disorder and fluoxetine treatment. Europen Child&Adolescent Psychiatry. 21(3), 169-172 (2012).

A.10. Ercan ES, Ardıç UA, Kutlu A, Durak S. No Beneficial Effects of Adding Parent Training to Methylphenidate Treatment for ADHD + ODD/CD Children: A One-Year Prospective Follow-Up Study. Journal of Attention Disorders. Apr 20 (2012).

A.11. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Ardıç ÜA. Aripiprazole in children and adolescents with conduct disorder: A single center, open label study. Pharmachopsychiatry. 45(1), 13-19 (2012)

A.12. Gökben S, Ardıç UA, Serdaroğlu G.Use of buspirone and fluoxetine for breathing problems in Rett syndrome. Pediatr Neurol. 2012 Mar; 46 (3):192-4.

A.13. Ercan ES, Ardıç UA, Kandulu R, Yektas C. Zuclopenthixol acetate treatment in children with bipolar disorder and severe aggression. J Clin Psychopharmacol. 31(3), 397-398 (2011).

A.14. Bildik T, Özbaran NB, Küçükköse M, Akyol Ardıç Ü, Aripiprazole use in children and adolescents: a case series Bulletin of Clinical Psychopharmacology 20(1): 84-93 (2010)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B.1. Akyol Ardic U, Ercan ES, Yuce D, Ercan E, Durak S, Kutlu A. Augmentation therapy with aripprazole in treatment-resistant ocd in childhood:which SSRI to choose, fluoxetine or sertralin? 16 th International Congress of ESCAP- European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 20-24 June 2015, Madrid, Spain

B.2. Ercan E, Ercan ES, Akyol Ardic U, Aggression is not uniform in boys with ADHD, ADHD+ODD and ADHD+CD. 16 th International Congress of ESCAP- European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 20-24 June 2015, Madrid, Spain

B.3. Kutlu A, Dincel N., Ozcanli MD, Ozdemir K, Akyol Ardic U, Mir S. Psychiatric profiles of children and teenagers after renal transplantation and related factors. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 24, 232 (2014)

B.4. Ercan ES, Ardıç UA, Ercan E, Yüce D, Basay BK. OROS-MPH is more effective than ir-mph in Turkish children: a retrospective chart review. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 24, 306-307 (2014).

B.5. Ercan ES, Ardıç UA, Yüce D, Ercan E, Aygüneş D, Kosova B. Altered Response with Methlyphenidate to ADHD-like symptoms in Pervasive Developmental Disorder: Does CES-1 Enzyme Gene Polymorphism Play a Role?. 4th World Congress on ADHD. 6-9 June 2013, Milan Italy.

B.6. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Ardıç UA. Aripiprazole in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 59th Annual Meeting of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,2012, San Francisco, USA.

B.7. Ercan ES, Kutlu A, Durak S, Ardıç UA. Effects of Combined Treatment on Turkish Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A 12 Month Follow up Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

B.8. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Ardıç UA. Aripiprazole in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.

B.9. Ercan ES, Ercan E, Kandulu R, Uslu E, Uysal T, Aydın C, Ardıç ÜA. Reliability and validity of DSM-IV Based Disruptive Behavior Disorders Test Battery. 57th Annual Meeting of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 25-31 October 2010, New York, USA.

B.10. Ozbaran B, Akyol Ardıç Ü, Uysal T, Demirkıran D, Erermiş S, Tamar M, Korkmaz Çetin S, Ercan ES, Bildik T, Kesikçi Ergin H, Aydın C. Psychiatric evaluation of children born with assisted reproductive technologies and their mothers: A clinical study. American Academy of Child and Adoelscent Psychiatry 57th Annual Meeting 26-31 October 2010 NewYork USA

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C.1. Akyol Ardıç Ü. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve KOB/DB Komorbiditesi, Türkiye Klinikleri Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Özel Sayısı (Baskıda 2015)

C.2. Akyol Ardıç Ü.,Ercan ES. Klein-Levin Sendromu Tedavisinde Metilfenidatla Başarılı Yanıt: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (Baskıda 2015)

C.3. Ercan E., Ercan ES., Akyol Ardıç Ü., Uçar S., Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Ebeveyn Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi (Baskıda 2015)

C.4. Akyol Ardıç Ü., Ercan ES. Otizm spektrum Bozukluğu tanılı olgularda dikkat eksikliği hiperaktivite varlığında metilfenidat kullanımı: bir gözden geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (Baskıda 2014)

C.5. Ercan ES, Kutlu A, Durak S, Ardıç ÜA, Deniz Ü, Aydın C. Yıkıcı Davranış Bozukluğu olan çocuklarda tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi: 18 Aylık izlem çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 18 (1), 21-33 (2011).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D.1. Ercan ES, Akyol Ardıç Ü, Aygunes D, Ercan E. “Yaygın gelişimsel bozukluklarda hiperaktivite semptomlarına metilfenidatla yetersiz yanıt: CES-1 polimorfizminin rölü var mı?” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.114, 24-27 Nisan 2012 Bolu

D.2. Ercan ES, Uysal T, Ercan E, Akyol Ardıç Ü. Davranım Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aripiprazol, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

D.3. Akyol Ardıç Ü, Uysal T, Özbaran B, Ercan ES, Köse S, Erermiş S, Aydın C “Travmatik beyin yaralanmasının nörodavranışsal sonuçlarının değerlendirilmesi” 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.133-134, 25-28 Nisan 2011 Antalya

D.4. Akyol Ardıç Ü, Yüncü Z, Bayram A, Yıldırım Ş, Ozbaran B, Tamar M, Aydın C ve EGEBAM Ekibi.” Bir şehir efsanesi: madde kullanmaya başlama yaşı düşüyor mu?” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.114, 25-28 Nisan 2010 Bodrum

D.5. Bildik T, Korkmaz S, Babür Y, Hamidi F, Uysal T, Akyol Ardıç Ü, İşman Haznedaroğlu D, Eliküçük B, Tamar M. “ Gençlik danışma ve tedavi birimine başvuran gençlerde internet kullanım özellikleri ve psikopatoloji” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.109, 25-28 Nisan 2010 Bodrum

D.6. Ardıç Akyol Ü, Yazıcı k, Erermiş S, Özbaran B, Uysal T, Aydın C “Bir üniversite hastanesinin konsültasyon liyezon polikliniğinde 6 ay içinde değerlendirilen 354 hastanın psikiyatrik tanı ve tedavi bulguları” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.111, 25-28 Nisan 2010 Bodrum .

D.7. Uysal T, Akyol Ö, Bacanlı A, Bildik T, Akyol Ardıç Ü, Özbaran B, Erermiş S, Aydın C “Cinsel istismar sonrası uyum bozukluğu gelişen 3 olgu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.161, 25-28 Nisan 2010 Bodrum

D.8. Erermiş S, Akyol Ardıç Ü, Bildik T, Öztürk Ö, Özbaran B, Aydın C. “Yaş gruplarına göre cinsel istismar vakalarında psikiyatrik belirtiler ve tedavi süreci: 3 örnek vaka üzerinden tartışma” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.167, 25-28 Nisan 2010 Bodrum

D.9. Özbaran B, Akyol Ardıç Ü, Demirkıran D, Erermiş S, Kesikçi Ergin H, Korkmaz Çetin S, Ercan ES, Aydın C, “Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde İzlenen, Yardımcı Üreme Teknikleri ile Dünyaya Gelmiş Hastaların Özellikleri”, 19 Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Disiplinler arası Mozaik, Antakya, 14-17 Nisan 2009.

D.10. Akyol Ardıç Ü, Erermiş S, Kandul R, Ercan ES, Özbaran B, Aydın C, “Cinsel İstismar Sonrası Obsesif Kompulsif Bozukluk Gelişen Üç Olgu”, 19 Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Disiplinler arası Mozaik, Antakya, 14-17 Nisan 2009.

D.11. Uysal T, Akyol Ö, Akyol Ardıç Ü, Bacanlı A, Özbaran B, Aydın C, “Otistik bozukluk ve eşlik eden tanılar”, II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, Çeşme, İzmir, 23-25 Ekim 2008.

D.12. Akyol Ardıç Ü, Bacanlı A, Uysal T, Akyol Ö, Özbaran B, Aydın C, “Otistik bozukluk ve tedavi yaklaşımları”, II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, Çeşme, İzmir, 23-25 Ekim 2008.

E.Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

E.1. Akyol Ardıç Ü., Ercan ES. Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Çocuk Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, 2015

E.2. Akyol Ardıç Ü., Ercan ES. Davranım Bozukluğu. Çocuk Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, 2015

E.3. Ercan ES., Akyol Ardıç Ü.,. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Çocuk Nörolojisi kitabı içinde, 2015

F. Bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar:

F.1. Akyol Ardıç Ü. DEHB ve Otizm Birlikteliğinde İlaç kullanımı. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014 Konya (Panel)

F.2. Akyol Ardıç Ü. Otizmde Erken Tanı ve Tedavi. Otizmin Farkındayım Ya Sen ? Denizli Sağlık İl Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi İşbirliği ile . 29 Nisan 2014 Denizli (Panel)

F.3. Akyol Ardıç Ü, Tamar M, Bildik T, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Dalkılıç M “Bir gençlik birimine başvuran cinsel kimlik bozukluğu olgularının değerlendirilmesi: 10 örnek olgu üzerinden tartışma” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.62, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (Sözel Bildiri).

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ

G.1. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Kongre Sekreter Yardımcısı, İzmir, 13-17 Nisan 2016

G.2. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, Bodrum, 25-28 Nisan 2010.