Melis İPÇİ

Melis İPÇİ
Braşı : Psikolog / EMDR Terapisti / Bilişsel Davranışçı Terapist / Aile Danışmanı
Online Danışın

Adı Soyadı: Melis İpçi

Doğum Tarihi: 05 Nisan 1991

Çalışma adresi: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'ın Çocuk ve Ergen Kliniği, Alsancak/İZMİR

İş telefonu: 232-4632721

İş faksı: 232-4638891

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl
Lise   İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi 2009
Lisans Psikoloji Bölümü Ege Üniversitesi 2009 - 2013
Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2017 - ...

Staj Deneyimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı ve Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'ın özel kliniği (2010 yılı Haziran ve 2013 yılı Haziran arası).

Aldığı Terapi Eğitimleri

 1. EMDR Terapisi Eğitimi 1.düzey, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2014, İstanbul.
 2. Çocuk ve Ergenlerde EMDR Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015, İstanbul.
 3. Aile Danışmanlığı Terapisi Eğitimi, 2015, İzmir.
 4. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2016, İzmir.

Kullanılan Test ve Envanterler

 1. Wisc-r (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi)
 2. Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi (KSADS- PL)
 3. Tematik Algı Testi (TAT) ve Çocuklar için Tematik Algı Testi (CAT)
 4. Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi Testleri ( AGTE, Otizm Değerlendirme Testleri)
 5. Dawba (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi Tanılama Aracı)
 6. CNS-Vital Signs (Bilgisayar Destekli Dikkat Testi Programı)
 7. Çocuklar ve Ergenler için Dikkat Testleri ve Egzersizleri

Eserler

Ödül

Genç Psikologlar Araştırma Üçüncülük Ödülü

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Giyim Alışkanlıkları, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2014, Bursa, Türkiye.

Makaleler

Uluslarası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Durak S, Ercan ES, Ardıç UA, Yüce D, Ercan E, İpci M. (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. J Clin Psychopharmacol, 34(4), 467-474.
 2. Ercan E, İpci M, İnci SB, Ercan E, Ercan ES. (2014). The effects of attention deficit hyperactivity disorder on clothing selection and habits among Turkish University students. Atten Defic Hyperact Disord, Dec 28.
 3. İnci SB, İpçi M, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2016). Psychiatric Comorbidity and Demographic Characteristics of 1000 Children and Adolescents with ADHD in Turkey. Journal of Attention Disorder, .
 4. Akyol AU, Ercan ES, Kutlu A, Yüce D, İpci M, İnci SB. (2016). Successful treatment response with aripiprazole augmentation of SSRIs in refractory obsessive-compulsive disorder in childhood. Child Psychiatry Human Development, 48(5):699-704.
 5. İpçi M, İnci SB, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2017). A case of Asperger Syndrome with comorbidity of posttraumatic stress disorder and selective mutism: significant remission with combination of aripiprazole and eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37 (1), 109-110.
 6. Ercan ES, İnci SB, İpçi M. (2017). Is there an effect of Methylphenidate on Thrombocytopenia?. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37 (3), 374.
 7. Baytunca B, Inci SB, Ipci M, Kardas B, Unsel Bolat G, Ercan ES. (2018). The neurocognitive nature of children with ADHD comorbid Sluggish Cognitive Tempo: Might SCT be a disorder of vigilance? Psychiatry Research, (Epub ahead of print).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. İpçi M, İnci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2014). Asperger Bozukluğu: Üç Olgu Sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1), 37-41.
 2. İnci SB, İpci M, Altıntoprak AE, Ardıç UA, Ercan ES (2016). Esrar bağımlılarında çocuklukta algılanan ebeveyn kabul reddinin çocukluk çağı travma yaşantıları, kendine zarar verme davranışı ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi. (Baskıda).
 3. İnci SB, Akyol UA, İpçi M, Ercan ES (2016). Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan ergenlerde bilişsel davranışçı terapi ve Aripiprazol birlikteliği: Bir olgu sunumu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2016, 44-49.

Ulusal ve Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

 1. İnci SB, İpci M (2015). Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Psikolojik Uyumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. VII. Işık savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.
 2. İpci M, İnci SB (2015). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olanlarda internet kullanımı ve saldırganlık ilişkisi. VII. Işık savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.
 3. Ardıç ÜA, İnci SB, İpci M, Ercan ES (2016). Risperidon ile Kıllanma Artışı Olan Olgunun İzlem Süreci. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.
 4. İpci M, İnci SB, Ardıç ÜA, Ercan ES (2016). DEHB Kazaya Uğrama Riskini Arttırır Mı?:Geriye Dönük İzlem Çalışması, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.
 5. İnci SB, İpci M, Ardıç ÜA, Durak FS, Ercan ES (2016). Dehb Tanılı 1000 Çocuk Ve Ergende Psikiyatrik Komorbidite Ve Sosyo Demografik Özellikler. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.
 6. Kardaş B, Ercan ES, Baytunca B, Bolat GÜ, İpci M, İnci SB (2016). Yavaş Bilişsel Tempo tanılı 3 olgu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.
 7. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2017). Use of Aripiprazole in children and adolescent with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.
 8. İnci SB, İpçi M, Ercan ES. (2017). Use of SSRIs in children and adolescents with obsessive compulsive disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.
 9. İpçi M, İnci SB, Ercan ES (2017). Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder with Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Case Studies. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.
 10. İnci SB, İpçi M, Ercan ES (2017). Recognition of Face In Asperger's Syndrome. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 May, Çeşme, İzmir.

Ulusal ve Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

 1. Durak FS, Ardıç UA, İpci M, İnci SB, Ercan ES (2016). Bir İzlem Çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

Uluslararası katılımlı Konferans

 1. İnci SB, Altıntoprak AE, Varan A, Ipci M, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES (2016). The Effects of Perceived Parental Acceptance-Rejection on Psychological Adjustment and Intimate Relationship in Adulthood in Cannabis Users. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid, Spain