Sevim BERRİN İNCİ İZMİR

Sevim BERRİN İNCİ İZMİR
Braşı : Psikolog / EMDR Terapisti
Online Danışın

Adı Soyadı: Sevim Berrin İNCİ İZMİR

Doğum Tarihi: 10/07/1987

Çalışma adresi: Talatpaşa Bulvarı Mustafa Bey Apartmanı No:1 Kat:2 Daire:4 Alsancak/İZMİR

İş telefonu: 232-4632721

İş faksı: 232-4638891

Öğrenim durumu:

Derece Bölüm / Program Okul / Üniversite Yıl

Lise

  İzmir Aliağa TED Koleji 2005
Lisans Psikoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans Madde Bağımlılığı Ege Üniversitesi 2015

TEZ: ‘Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkinlikteki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi’

Aldığı Terapi Eğitimleri

 1. Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 2011-2015, İstanbul
 2. EMDR I. Düzey Terapi Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015, İstanbul.
 3. Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015, İstanbul.
 4. Aile Danışmanlığı Terapisi Eğitimi, 2015, İzmir.
 5. EMDR II. Düzey Terapi Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2018, İstanbul.

Alınan Eğitimler

 1. Erken Dönem Travmaları (0-3 yaş) ve EMDR Eğitimi, Fide Danışmanlık, 2017 İzmir
 2. Bağlanma ve EMDR Eğitimi, Fide Danışmanlık, 2017 İzmir
 3. Obsessif Kompulsif Bozukluk ve EMDR Çalıştayı, 2016, İstanbul
 4. Eş terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Atölye Çalışması , Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2016 Ankara
 5. Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul
 6. Motivasyonel Görüşme, Ege Üniversitesi, 2011
 7. Sigara-Alkol-Madde Bağımlılığı (SAMBA) Tedavi Programı, 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2011, Antalya.
 8. Genel Nöropsikolojik Değerlendirme, Türk Psikologlar Derneği, 2010
 9. Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Öngörüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık, Türk Psikologlar Derneği, 2010

Kullanılan Test Ve Envanterler

 1. WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi)
 2. Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi Testleri
 3. Çocuklar ve Ergenler için Dikkat Testleri
 4. Dawba (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi Tanılama Aracı)
 5. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Eserler

Ödül

Genç Psikologlar Araştırma Üçüncülük Ödülü

İnci SB, İpçi M. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Giyim Alışkanlıkları, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2014, Bursa, Türkiye.

Makaleler

Uluslarası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ercan E, Ercan ES, Atılgan H, Kabukçu Başay B, Uysal T, Inci SB, Akyol Ardıç Ü. (2014). Predicting Aggression in Children with ADHD. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 15(8),15.
 2. Ercan E, İpci M, Inci SB, Ercan E, Ercan ES. (2015). The effects of attention deficit hyperactivity disorder on clothing selection and habits among Turkish University students. Journal of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 7(3):191-8.
 3. Inci SB, İpçi M, Akyol Ardıç U, Ercan ES (2016). Psychiatric Comorbidity and Demographic Characteristics of 1000 Children and Adolescents with ADHD in Turkey. Journal of Attention Disorder, .
 4. Akyol Ardıc Ü, Ercan ES, Durak FS, Yüce D, Ipci M, Inci SB. (2016). Successful Treatment Response with Aripiprazole Augmentation of SSRIs in Refractory Obsessive-Compulsive Disorder in Childhood. Journal of Child Psychiatry and Human Development,48(5):699-704.
 5. İpçi M, Inci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2017). A case of Asperger syndrome with comorbidty of Post-Traumatic Stress Disorder and Selective Mutism: the significant remission with the combination of Aripiprazole and Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37(1), 109-110.
 6. Ercan ES, Inci SB, İpçi M. (2017). Is there an effect of methylphenidate on thrombocytopenia? Journal of Clinical Psychopharmacology, 37(3):374.
 7. Akyol Ardıç U, Kucukkose M, Inci SB, Ercan ES. (2017). Efficacy and Safety Profile of Risperidone Long-Acting Injection in Adolescents in a Real-Life Setting. Journal of Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 16(1):57-61.
 8. Baytunca B, Inci SB, Ipci M, Kardas B, Unsel Bolat G, Ercan ES. (2018). The neurocognitive nature of children with ADHD comorbid Sluggish Cognitive Tempo: Might SCT be a disorder of vigilance? Psychiatry Research, (Epub ahead of print).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. İpçi M, İnci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2015). Asperger Bozukluğunda Atipik Antipsikotik kullanımına olumlu yanıt: Üç Olgu Sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 (1), 37-41.
 2. İnci SB, İpci M, Altıntoprak AE, Ardıç UA, Ercan ES (2016). Esrar bağımlılarında çocuklukta algılanan ebeveyn kabul reddinin çocukluk çağı travma yaşantıları, kendine zarar verme davranışı ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 17(3):95-107.
 3. İnci SB, Akyol Ardıç Ü, İpci M, Ercan ES. (2016). Obsessif Kompulsif Bozukluğu olan ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aripiprazol birlikteliği: Olgu Sunumu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 5(1):44-49.

Ulusal Ve Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiri

 1. İnci SB, İpci M, Ercan ES. (2017). Use of SSRIs in Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 2. Ipci M, İnci SB, Ercan ES. (2017). Use of Aripiprazole in Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 3. Ipci M, İnci SB, Ercan ES. (2017). Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder with Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Case Studies. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 4. İnci SB, İpci M, Ercan ES. (2017). Recognition of face ın Asperger's Syndrome. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 5. İnci SB, İpçi M. (2016). Çoklu Travmaya Bağlı Panik Bozuklukta EMDR:Bir Olgu Sunumu. 3. EMDR Sempozyumu, İstanbul.
 6. İpçi M, Inci SB. (2016). Selektif Mutizm’in EMDR ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 3. EMDR Sempozyumu, İstanbul.
 7. Kardaş B, Ercan ES, Baytunca MB, Ünsel Bolat G, İpçi M, İnci SB. (2016) Sluggish Cognitive Tempo (Yavaş Bilişsel Tempo) Tanılı 3 Olgu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 8. Akyol Ardıç Ü, İnci SB, İpci M, Ercan ES. (2016). Risperidon ile Kıllanma Artışı Olan Olgunun İzlem Süreci. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 9. İnci SB, İpçi M, Akyol Ardıç Ü, Durak FS, Ercan ES. (2016). Dehb Tanılı 1000 Çocuk ve Ergende Psikiyatrik Komorbidite ve Sosyo-demografik Özellikler. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 10. İpci M, İnci SB, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES. (2016). Dehb Kazaya Uğrama Riskini Arttırır Mı?: Geriye Dönük İzlem Çalışması. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir
 11. İnci SB, İpci M. (2015). Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Psikolojik Uyumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. VII. Işık Savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.
 12. İnci SB, İpci M. (2015). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olanlarda İnternet Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi. VII. Işık Savaşır Klinik Sempozyumu, Ankara.
 13. Altıntoprak AE, İnci SB, Torun S, Varan A. (2012). Farklı Suçlardan Hükümlü olanların çocukluk çağı travma yaşantıları ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa.
 14. Yıldız U, Altıntoprak AE, Havaceligi D, Yuncu Z, Aydın C, Celik Y, Inci SB, Tolunay T. (2012). A Comparison Study Among High School Students in Izmir-Turkey Between 2008 and 2011: The Prevalence of Substance Use, and The Prevalence of Hopelessness and Depression Among Students Using Substance. Portekiz
 15. Altıntoprak AE, İnci SB, Torun S, Tolunay T. (2011) Yatarak/Ayaktan Tedavi Gören ve Cezaevinde Kalan Alkol/Madde Bağımlılarında İntihar Düşüncesi, İntihar Niyeti ve İntihar Davranışının İncelenmesi 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya.
 16. Altıntoprak AE, İnci SB, Torun S, Tolunay T. (2011). Yatarak/Ayaktan Tedavi Gören ve Cezaevinde Kalan Alkol/Madde Bağımlılarında Kendine Zarar Verme Davranışı (KZVD) İntihar Düşüncesi, İntihar Niyeti ve İntihar Davranışının İncelenmesi. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, Aydın.

Ulusal Ve Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiri

 1. Durak FS, Ardıç UA, İpci M, İnci SB, Ercan ES. Bir İzlem Çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.

Uluslararası Katılımlı Konferans

 1. İnci SB, Altıntoprak AE, Varan A, Ipci M, Akyol Ardıç Ü, Ercan ES (2016). The Effects of Perceived Parental Acceptance-Rejection on Psychological Adjustment and Intimate Relationship in Adulthood in Cannabis Users. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid, Spain